Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj w Grupie Misie.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

w Grupie Misie

Tydzień I Temat tygodnia: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

-rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. swojej miejscowości

-rozwijanie umiejętności określania wielkości

-rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych

-utrwalanie wiadomości nt.  znanych miejsc w swojej  miejscowości

Tydzień II Temat tygodnia: „JESTEM POLAKIEM- JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

-rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych

-tworzenie sytuacji edukacyjnych  pogłębiających  wiedzę o Polsce

-rozwijanie zainteresowań Polską  i ciekawymi miejscami  w kraju

-wyszukiwanie symboli Polski

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności, segregowanie

-zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego,

-zapoznanie w wyglądem flagi unii europejskiej

Tydzień III Temat tygodnia: „NA MAJOWEJ ŁĄCE”

-rozpoznawanie i nazywanie owadów

-zachęcenie do  pogłębiania wiedzy przyrodniczej

-rozwijanie procesów myślowych –odgadywanie- kojarzenie

-wzbogacenie wiadomości nt. pszczół i ich życia

Tydzień IV Temat tygodnia: „GDZIE PRACUJĄ RODZICE?”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy o różnych zawodach

-wzbogacenie wiadomości nt. obowiązków domowników oraz chęci niesienia pomocy rodzicom

-zachęcanie do aktywności  słownej

-wzbogacenie wiadomości nt.  pracy kucharza