Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty w Grupie Misie

Tydzień I Temat tygodnia: ZABAWY NA ŚNIEGU

-poznanie wyglądu płatków śniegowych- doświadczenie

-doskonalenie sprawności ruchowej- rzutu

-doskonalenie słuchu muzycznego

-zachęcanie do prowadzenia doświadczeń, umiejętność wyciągania wniosków

-doskonalenie kompetencji matematycznych tj. przeliczania i określania wielkości

Tydzień II Temat tygodnia: W LODOWEJ KRAINIE               

-zapoznanie z zimowymi krajobrazami                                                 

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych                                        

-wdrażanie do samodzielności podczas przebierania  się                       

-poszerzanie umiejętności plastycznych: klejenie, malowanie

-poszerzanie kompetencji matematycznych; przeliczania i porównywania liczebności, klasyfikowania i tworzenia par

Tydzień III Temat tygodnia: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

-zapoznanie z wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych

-doskonalenie analizy i syntezy  wzrokowej 

-poszerzanie umiejętności matematycznych :przeliczanie, segregowanie

-zachęcanie do obserwacji ptaków i niesienia im pomocy zimą

-rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

-przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO

Tydzień IV Temat tygodnia: W KOSMOSIE

-rozwijanie zainteresowań poznawczych tematyka kosmosu              

-rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami

 -poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy

-zwracanie uwagi na prawidłowe przeliczanie liczebnikami, rozwijanie zainteresowań grami rozwijającymi logiczne myślenie oraz zdrową rywalizacją

Uczymy się wiersza

„Z Treflikiem poznajemy zwierzęta egzotyczne” – Jolanta Zapała

Chodźmy wszyscy do kółeczka,

dzisiaj czeka nas wycieczka.

Gdzie się dzisiaj wybierzemy,

jeśli lwa zobaczyć chcemy?

Słońce mocno tu przygrzewa,

rosną palmy, a nie drzewa.

Chmury deszczu mało dają,

czy Afrykę wszyscy znają?

Lew, słoń, małpa i tygrysy,

egzotyczne to urwisy.

Zamieszkują ciepłe kraje,

gdzie są inne obyczaje.

Lew dostojny dziki zwierz,

królem zwierząt wszystkich jest….

Uczymy się piosenki

Zima, zima, zima – pada, pada śnieg

Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….

Zasypane pola – w śniegu cały świat

Biała droga hen przed nami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytkami Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….