Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień.

Tydzień I Temat tygodnia: „ZABAWY W TEATR”

 • wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • rozbudzanie zainteresowań teatrem.
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie techniki przeliczania,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • ćwiczenie spostrzegawczości.
 • ćwiczenie cierpliwości.

Tydzień II Temat tygodnia: „BAJKI I BAŚNIE”

 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami,
 • rozwijanie logicznego myślenia.
 • utrwalenie nazw kolorów.

 Tydzień III Temat tygodnia: „DBAMY O ZIEMIĘ”

 • zapoznanie z fabułą odcinka,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia par,
 • poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • kształtowanie postaw proekologicznych

Tydzień IV Temat tygodnia: „ZWIERZĘTA DOMOWE”

 • zapoznanie z fabułą odcinka,
 • wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt,
 • zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 • zapoznanie z niektórymi zwierzętami z gospodarstwa domowego,
 • poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci.
 • doskonalenie umiejętności rysowania koła,
 • doskonalenie techniki przeliczania.