Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

w Grupie Misie

Tydzień I Temat tygodnia: „ŚWIĘTO DZIECI”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. odmienności

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie , porównywanie wielkości

-doskonalenie percepcji słuchowej podczas rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich

-rozwijanie sprawności ruchowej: biegania  i zręczności

-zachęcanie do aktywności słownej

-rozumienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

Tydzień II Temat tygodnia: „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

-doskonalenie mowy dziecka poprzez ćwiczenia ortofoniczne

-rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez fortepian

-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –malowanie przy muzyce

zapoznanie z melodią i tekstem piosenki

-rozwijanie pamięci odtwórczej podczas  nauki

Tydzień III Temat tygodnia: „CZYM PODRÓŻUJEMY ?”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. sposobów podróżowania

-zachęcenie do interesowania się pojazdami

-rozwijanie sprawności językowych

-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –wycinanie, łączenie

– doskonalenie sprawności językowych i artykulacyjnych

-doskonalenie rozpoznawalności środków lokomocji

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania

-określanie co pływa, a co tonie

Tydzień IV Temat tygodnia: „WAKACJE”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. rożnych miejsc w Polsce

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i tworzenia zbiorów

-zapoznanie z tekstem wiersza, utrwalenie piosenki

-utrwalenie wiadomości nt. pór roku

-zapoznanie z fabułą filmu

-zachęcanie do niesienia pomocy kolegom i koleżankom

-rozwijane motoryki małej

Tydzień V Temat tygodnia: „SMAKI LATA”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. zjawisk przyrodniczych

– zachęcenie do aktywnego udziału w  spacerze i obserwowaniu ,poznawanie nowych smaków

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie , porównywanie wielkości i układanie rytmów