Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Marzec 2021r.

Tydzień I: 01.03.-05.03.2021r.

Temat tygodnia: Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 2. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 3. Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych.
 4. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Tydzień II: 08-12.03.2021r.

Temat tygodnia: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
 2. Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
 3. Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
 4. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

 

Tydzień III: 15-19.03.2021r.

Temat tygodnia: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 3. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 4. Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

 

Tydzień IV: 22-26.03.2021r.

Temat tygodnia: Nasi ulubieńcy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych.
 2. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami.
 3. Różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy. Rozumienie określenia obok.

 

Tydzień V: 29.03.- 02.04.2021r.

Temat tygodnia: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 2. Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.
 3. Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 4. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.