Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Kwiecień 2021r. Grupa „Jeżyki”

Tydzień I: 05.04.-09.04.2021r.

Temat tygodnia: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

Tydzień II: 12-16.04.2021r.

Temat tygodnia: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

Tydzień III: 19-23.04.2021r.

Temat tygodnia: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Tydzień IV: 26-30.04.2021r.

Temat tygodnia: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.