Zamierzenia dydkatyczne – kwiecień 2021

I-II tydzień nauka zdalna

I.ZABAWY W TEATR

 • wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem,
 • rozwijanie inwencji twórczej, przełamywanie nieśmiałości przed występowaniem na forum grupy,
 • poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych,
 • zachęcanie do aktywności słownej i ruchowej.
 • II.ZWIERZĘTA DOMOWE
 • nazywanie zwierząt hodowlanych  i ich potomstwa
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności,
 • doskonalenie aparatu mowy
 • zachęcanie do dbałości o porządek po skończonej zabawie
 • III.MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiadomości na temat swojej miejscowości
 • rozwijanie poczucia rytmu i aktywności muzycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie rysowania
 • utrwalenie zasad bezpiecznego spaceru

 IV.DBAMY O ZIEMIĘ

 • wzbogacanie wiadomości na temat ochrony środowiska
 • ćwiczenie aparatu mowy
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów oraz doskonalenie techniki przeliczania,
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • zachęcanie do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, szanowanie przyrody
 • dbanie o estetykę miejsca w którym się przebywa
 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu