Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w maju

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W MAJU:

„Moja miejscowość”

„Na majowej łące”

„Gdzie pracują rodzice?”

„Kocham mamę i tatę”

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. swojej miejscowości,
 • zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach,
 • poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych,
 • wzbogacanie wiadomości nt. znanych miejsc w swojej miejscowości,
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez klasyfikowania, porównywanie,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej oraz muzycznej,
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,
 • wzbogacenie wiadomości nt. gatunków drzew,
 • rozpoznawanie i nazywanie owadów,
 • zachęcenie do pogłębiania wiedzy przyrodniczej,
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • utrwalenie zasad sprawnego przebierania się w szatni,
 • wzbogacenie wiadomości nt. pszczół i ich życia,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy o różnych zawodach,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • wzbogacenie wiadomości nt. obowiązków domowników oraz chęci niesienia pomocy rodzicom,
 • zachęcanie do aktywności słownej,
 • doskonalenie pamięci odtwórczej podczas nauki wiersza,
 • utrwalenie nazw członków rodziny,
 • zachęcanie do ilustrowania ruchem opowiadania,
 • zachęcanie do tworzenia obrazka dla rodziców wg treści wierszyka,
 • zachęcanie do poszanowania zabawek,
 • zachęcenie do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
 • zachęcanie do dbałości o porządek w miejscu zabawy.