Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W LUTYM:

„Zabawy na śniegu”
„W lodowej krainie”
„Zwierzęta egzotyczne”
„W kosmosie”

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze

 • zapoznanie z symbolami definiującymi zimę
 • poznanie wyglądu płatków śniegowych- doświadczenie
 • rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności plastycznych
 • uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu
 • posługuje się pojęciem „para”
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej podczas zabaw przy muzyce
 • doskonalenie słuchu muzycznego
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • doskonalenie kompetencji matematycznych tj przeliczania i określania wielkości
 • zapoznanie z zimowymi krajobrazami
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się
 • poszerzanie umiejętności plastycznych: klejenie, malowanie
 • przestrzegane zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • rozwijanie zainteresowań wokalno-muzycznych
 • rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu dla własnego zdrowia
 • rozwijanie kompetencji językowych i słownych
 • zachęcanie do dbałości o porządek w otoczeniu
 • poszerzenie wiadomości nt. zwierząt polarnych
 • podziwianie piękna zimowego krajobrazu
 • poszerzenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych i miejsca ich zamieszkania
 • przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO
 • rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie
 • poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie zainteresowań drugim człowiekiem, uczenie tolerancji wobec innych.