Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze -marzec 2021

W MARCU JAK W GARNCU

 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia,
 • zapoznanie z wyglądem wiosennego drzewa,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,
 • zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce
 • zapoznanie z treścią wiersza,

DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU

 • zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem
 • zapoznanie z fabułą odcinka,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych,

NADCHODZI WIOSNA

 • zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę,
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,
 • zapoznanie z oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

W GOSPODARSTWIE

 • zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie,
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych,
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wzbogacanie wiedzy na temat krowy