Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze. Luty 2021r. Grupa „Jeżyki”.

Tydzień I

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

• Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

Tydzień II

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

• Składanie prostych konstrukcji z papieru.

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

Tydzień III

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego

rodzaju materiału.

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

 

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
• Utrwalenie pojęcia „para”.

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.