Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – luty 2021

1. W LODOWEJ KRAINIE

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z nazwami wyglądem niektórych zwierząt polarnych,
 • wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy – kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych – doskonalenie umiejętności tworzenia par, kształtowanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania elementów,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, zachęcanie do wspólnej radosnej zabawy.

2. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

 • zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych,
 • poznanie zwierząt zamieszkujących w ZOO – uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności segregowania oraz techniki przeliczania elementów,
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach tanecznych.

3. W KOSMOSIE

 • wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem,
 • rozwijanie twórczego myślenia i inwencji twórczej w toku podejmowanych działań plastyczno -technicznych,
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • wdrażanie do tolerancji i akceptacji.

4. BAJKI I BAŚNIE

 • zapoznanie z treścią niektórych znanych bajek dla dzieci,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,
 • utrwalenie nazw kolorów, rozwijanie logicznego myślenia,
 • umuzykalnianie dzieci, rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • zachęcanie do wystąpień na forum grupy.