ZAmierzenia dydaktyczne maj

JESTEM POLAKIEM

 • Zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • Kształtowanie tożsamości narodowej,
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat położenia morza, gór, stolicy Polski,
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 

NA MAJOWEJ ŁĄCE

 • poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 • tworzenie warunków do doświadczeń językowych,
 • wdrażanie do poszanowania przyrody,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,

 

 

GDZIE PRACUJĄ RODZICE

 • rozbudzanie zainteresowań pracą, którą wykonują rodzice,
 • wzbogacanie słownika dzieci o nazwę niektórych zawodów,
 • uczenie szacunku do każdego rodzaju pracy,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • wdrażanie do pomagania rodzicom w domowych obowiązkach,
 • zachęcanie do okazywania uczuć osobom najbliższym.

 

 

KOCHAM MAMĘ I TATĘ

 • utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny,
 • wyrabianie umiejętności przedstawiania różnych sytuacji ruchem,
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności rodzicom za trud wychowania,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu,
 • wdrażanie do uważnego słuchania,
 • rozwijanie percepcji słuchowej.