Założenia dydaktyczno-wychowawcze w marcu 2021

ROBIMY ZAKUPY:

poszerzanie wiedzy ogólnej

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

rozwijanie sprawności ruchowej

zapoznanie dzieci ze sposobem ekonomicznego robienia zakupów

zachęcenie dzieci do dzielenia się z innymi, niesienia pomocy ludziom potrzebującym

zapoznanie z wyglądem oraz przeznaczeniem portmonetki jak również monetami1 zł,

2 zł, 5zł

wykorzystanie kolorowych kartek do tworzenia akompaniamentu podczas słuchania muzyki

posługiwanie się monetami w sytuacji kupna i sprzedaży, przeliczanie w możliwie szerokim zakresie

doskonalenie umiejętności właściwego posługiwania się pędzlem i paletką do farb

kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości

wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

zapoznanie z wykorzystaniem przyboru nietypowego: butelki

rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach

zapoznanie z fragmentem musicalu „Skrzypek na dachu”

kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, poczucia rytmu

 

MARCOWA PRZYGODA:

kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody

wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody

rozwijanie sprawności fizycznej

kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych przedmiotów i zjawisk po charakterystycznych cechach

wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami

liczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, tap, hop, chlap,

integrowanie grupy

tworzenie przyjaznej atmosfery

dodawanie i przeliczanie w zakresie 8, wyodrębnianie składników liczby 8

wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci

rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie w różnych technikach plastycznych

rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy

zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody na przedwiośniu

utrwalenie treści słownej i melodii piosenki

 

WITAMY WIOSNĘ:

zapoznanie ze zmianami zachodzącymi wiosną

kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza i ilustracji

kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały

doskonalenie umiejętności zestawienia obrazka z jego nazwą, układania zdań i dzielenia na słowa

rozwijanie twórczości plastycznej, poprzez wspólne tworzenie portretu Pani Wiosny

rozwijanie umiejętności językowych poprzez charakteryzowanie postaci

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów

wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci

rozumienie potrzeb do życia, jakie mają rośliny

zachęcanie do zachowań proekologicznych

rozwijanie kreatywności

integracja grup

pokaz umiejętności dzieci

uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny

czerpanie radości ze wspólnej aktywności

 

POWRÓT PTAKÓW:

wzbogacenie wiadomości nt. różnych gatunków ptaków

kształcenie spostrzegawczości wzrokowej, percepcji słuchowej, doskonalenie sprawności narządów mowy przez naśladowanie głosów ptaków

zwrócenie uwagi na rozumienie konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

kształcenie logicznego myślenia, spostrzegawczości

wdrażanie do pomocy ptakom w okresie wiosny

doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz układania wyciętych elementów w logiczną całość

utrwalenie piosenek o tematyce wiosennej

doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

stosowanie liczebników porządkowych

wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci

kształtowanie umiejętności formowania ulepianek nie tylko palcami, ale i całą dłonią

wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy

rozwijanie sprawności fizycznej

doskonalenie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi

umożliwienie dzieciom ekspresji, spostrzeżeń i przeżyć w różnych formach działalności

z zastosowaniem przedmiotów codziennego użytku i materiału przyrodniczego

 

WIELKANOC:

kształtowanie umiejętności wyodrębniania przedmiotów charakterystycznych dla świąt wielkanocnych, składania życzeń najbliższym

wzmacnianie mięśni ramion i tułowia

zapoznanie z wielkanocnymi zadaniami

uświadomienie dzieciom, iż stworzenie miłej i ciepłej atmosfery podczas świąt nadaje im szczególnego znaczenia oraz buduje i zacieśnia więzy rodzinne

rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu

zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczej i odtwórczej

posługiwanie się pojęciami: o jeden więcej, o jeden mniej

wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.

kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania zbóż

wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

wdrażanie do umiejętnego posługiwania się piłką tenisową podczas ćwiczeń

kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami

wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wykonywania pisanek