Założenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym 2021

ZABAWY NA ŚNIEGU:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
 • rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy
 • rozpoznawania śladów zostawionych na śniegu
 • pozostawiania śladów na śniegu różnych części ciała
 • zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór do zabaw na śniegu
 • zwrócenie uwagi na kolejność wkładania poszczególnych części garderoby oraz dostosowanie jej do odpowiedniej pory roku i warunków pogodowy,
 • ćwiczenie mięśni palców i dłoni
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej, poczucia rytmu i estetyki ruchów
 • próby tworzenia improwizacji melodycznych
 • segregowanie guzików ze względu na posiadane cechy ( kolor, kształt, liczbę dziurek)
 • kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami
 • poszukiwanie różnych sposobów wydobywania dźwięków i możliwości ruchowych

W KRAINIE ŚNIEGU I LODU:

 • poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów
 • wzbogacenie słownika dziecka o słowo „ igloo”
 • wdrażanie do uważnego słuchania informacji
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka, wyobraźni i indywidualnych zdolności
 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania treści słownej za pomocą ruchu
 • wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo”
 • stymulowanie aparatu mięśniowego /skracanie i wydłużanie, doskonalenie zmysłu równowagi
 • kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, inwencji twórczej
 • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas budowania i zabawy
 • kształtowanie operacji myślowych tj. analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie,

  uogólnianie

 • wyrabianie umiejętności pokonywania trudności o charakterze umysłowym
 • kształcenie uważnej i skoncentrowanej postawy dziecka w oczekiwaniu na polecenia muzyczne, słuchu muzycznego, poczucia rytmu
 • zachęcenie dzieci do wypowiadania się na określony temat, utrwalenie wiadomości

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE:

 • utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w Afryce
 • kształcenie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
 • nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, przewidywanie następstw i kolejności zdarzeń
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczyciela
 • doskonalenie umiejętności łączenia za pomocą kleju różnych materiałów
 • zapoznanie z mieszkańcami dżungli
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej, poczucia rytmu, estetyki ruchów
 • doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier
 • zapoznanie dzieci z wyglądem ogrodu zoologicznego, utrwalenie nazw jego mieszkańców
 • wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy
 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej
 • poznanie ciekawostek dotyczących ogrodów zoologicznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • szukanie adekwatnych form ruchu do muzyki
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez obcowanie głównie z oryginalną muzyką afrykańską
 • doskonalenie umiejętności naśladowania ruchów drugiej osoby

W KOSMOSIE:

 • kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 8
 • rozwijanie zainteresowań wszechświatem
 • kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej
 • zachęcenie do przestrzegania zasad kodeksu
 • zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczycielki
 • kształcenie umiejętności układania poszczególnych elementów w logiczną całość
 • zwrócenie uwagi na umiejętność radzenia sobie w trudnych konfliktowych sytuacjach
 • uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • utrwalenie nazw dni tygodnia oraz kolejności ich występowania
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • wdrażanie do współdziałania w zespole
 • zachęcanie do aktywności fizycznej oraz rozwijania sprawności ruchowej
 • zachęcenie do aktywnego udziału w projekcie edukacyjnym