Założenia dyd.-wych. w maju

POLSKA – MOJA OJCZYZNA:

 • zapoznanie dzieci ze słowem „ojczyzna” oraz „barwy narodowe”
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej, usprawnienie motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu z nauczycielem w formie muzycznej
 • poznanie wyglądu flag należących do państw sąsiadujących z Polską
 • utrwalenie nazw krajów sąsiadujących z Polską
 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz darcia papieru na małe kawałeczki
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

GDZIE MIESZKAM?:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • nazywanie domów mieszkańców różnych stron świata po charakterystycznych cechach
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów, wypowiadania się na określony temat
 • wzbogacenie słownika czynnego dziecka
 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz dopasowywania i przyklejania poszczególnych elementów, kształcenie inwencji twórczej, spostrzegawczości
 • kształcenia umiejętności estetycznego poruszania się zgodnie z rytmem i tempem muzycznym
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • kształtowanie umiejętności rysowania kredkami według wzoru
 • utrwalanie wiadomości na temat najważniejszych, najbardziej znanych miejsc w swoim mieście
 • uwrażliwienie na piękno naszego regionu

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM:

 • poszerzenie wiedzy na temat pracy w drukarni
 • przybliżenie zawodów drukarza i introligatora
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa
 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, składania papieru oraz naklejania gotowych elementów
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
 • wdrażanie do uważnego słuchania piosenki
 • zachęcanie do szanowania książek
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, utrwalenie obrazu graficznego swojego imienia
 • rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach
 • uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów
 • przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy

MOJA RODZINA:

 • rozwijanie umiejętności wchodzenia w role członków rodziny
 • budzenie uczucia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny
 • zachęcanie do czynnego udziału w poszczególnych etapach projektu: przedmiot odkrycia, punkt wyjścia, zadania, warunki materialne, element wymagający wyeksponowania
 • integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery
 • rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na zadane pytanie nauczyciela
 • kształtowanie poczucia własnej wartości przez prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań
 • kształtowanie świadomości własnego ciała (wyróżnianie i nazywanie części ciała)
 • czerpanie radości ze wspólnych zabaw przy muzyce