Założenia dyd.-wych. w kwietniu

NAUKA ZDALNA

 

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE?:

 • kształtowanie umiejętności przyporządkowywania odpowiednich rekwizytów – narzędzi do konkretnych zawodów
 • zapoznanie ćwiczących z ćwiczeniami kształtującymi prawidłowe wysklepienie stopy przy użyciu przyboru nietypowego
 • poznanie funkcjonowania banku, pracy kasjerów, doradców finansowych i kierowników oddziałów
 • zapoznanie dzieci z pojęciami: bankomat, karta płatnicza, PIN do karty
 • zachęcanie do własnego projektowania
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania krótkich fragmentów rytmicznych za pomocą najprostszych form ruchu – klaskanie, tupanie
 • doskonalenie umiejętności przeliczania zgromadzonych monet w skarbonce oraz porównywania gdzie jest więcej a gdzie mniej
 • rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów
 • kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami
 • doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych, tworzenie kompozycji rytmicznych według kodu

NAUKA STACJONARNA

TYDZIEŃ ZDROWIA – DZIECIAKI MLECZAKI:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat nabiału i produktów mlecznych.
 • Wzrost wiedzy na temat tego, jak powstaje mleko i jego produkty.
 • Wzbogacenie słownictwa: zdrowa dieta, witaminy, minerały.
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • doskonalenie bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych
 • wprowadzenie radosnego nastroju oraz zdrowej rywalizacji
 • wyrabianie nawyku aktywnego trybu życia
 • poszerzanie słownictwa i wiedzy na temat zdrowia
 • integrowanie grupy
 • rozwijanie samodzielności

TYDZIEŃ ZIEMI – CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS:

 • Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację
 • Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia różnych rodzajów dymów, określenia przyczyn wydobywania się dymów
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów
 • Wzrost kompetencji dzieci w zakresie: umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • zapoznanie dzieci z procesem sadzenia kwiatów
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska
 • zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska
 • ukazanie znaczenia lasów dla środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności
 • stwarzanie okazji do prezentowania swoich umiejętności recytatorskich oraz radzenia sobie z tremą

W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE:

 • wyrabianie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany
 • kształtowanie sprawności ogólnej
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach
 • zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych zwierząt wiejskich
 • kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym
 • zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości o zwierzętach z wiejskiej zagrody
 • dostrzeganie rytmu w opowiadaniach z powtarzającym się motywem
 • skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji kontynuowanie ich
 • doskonalenie umiejętności składania papieru według instrukcji nauczyciela
 • kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami
 • bogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa: cielę, jagnię, prosię, źrebię
 • zapoznanie z pojęciem: instrumenty smyczkowe