WIERSZ

Kotek

Doroty Kossakowskiej

Idzie kotek po drabinie,

wspina się do góry.

Bardzo wolno się porusza,

mały kotek bury.

Na drabinie siedzi wróbel

i na kotka czeka.

Rusza głową w prawo, w lewo,

obserwuje go z daleka.

Nagle wróbel odlatuje.

Kotek jest zdziwiony,

a wróbelek mały

trochę przestraszony.