Uwaga! Uwaga! Konkurs!

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku

ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem „Namaluj Miłość”.

Celem konkursu jest:

-ukazanie sposobów okazywania miłości
(rodzicom, rodze
ństwu, zwierzętom itd.);

-przybliżenie właściwego znaczenia pojęcia Miłość;

-zachęcanie rodziców do wspólnego, efektywnego spędzania czasu z dzieckiem;

-inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej;

-wyłonienie plastycznych talentów;

Formy pracy konkursowej:

– kartka;

– obrazek;

– figurka z masy solnej, plasteliny itp.;

– inne;

Adresaci: wychowankowie PS Nr 50 w Białymstoku oraz ich rodziny;

Przebieg konkursu:

1. Dzieci wraz rodzicami wykonują jedną pracę plastyczną.  

2. Podpisaną pracę prosimy przynieść do przedszkola i złoży

u wychowawczyń grup.

3. Termin składania prac upływa 10.02.2021 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 12.02.2021 r.

5. Wszystkie prace, nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na holu przedszkolnym i zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola.

Koordynatorzy:
Julia Dudzi
ńska, Emilia Mieczkowska, Anna Niemotko.