Grupa – WIEWIÓRKI

Święto Flagi

"Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne sa barwy ojczyste" Święto Flagi dzieci z grupy Wiewiórki obchodziły 4 maja. Dzieci w formie zabawowej poznały symbole narodowe.Samodzielnie wykonały flagę, rozwiązywały zagadki słowne, bawiły sie w domino patryiotyczne, układały puzzle-godło Polski. Na zakończenie dzieci bawiły sie przy piosence pt." Jesteśmy Polką i Polakiem". Dzień ten   był dla przedszkolaków wspaniła lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

Czytaj więcej >>>

ZAmierzenia dydaktyczne maj

JESTEM POLAKIEM Zapoznanie z symbolami narodowymi, Kształtowanie tożsamości narodowej, wzbogacanie wiedzy dzieci na temat położenia morza, gór, stolicy Polski, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.   NA MAJOWEJ ŁĄCE poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, tworzenie warunków do doświadczeń językowych, wdrażanie do poszanowania przyrody, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, usprawnianie narządów artykulacyjnych,     GDZIE PRACUJĄ RODZICE rozbudzanie zainteresowań pracą, którą wykonują rodzice, wzbogacanie słownika dzieci o nazwę niektórych zawodów, uczenie szacunku do każdego rodzaju pracy, doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, wzmacnianie więzi rodzinnych, wdrażanie do pomagania rodzicom w domowych obowiązkach, zachęcanie do okazywania uczuć osobom najbliższym.     KOCHAM MAMĘ I TATĘ utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny, wyrabianie umiejętności przedstawiania różnych sytuacji ruchem, wdrażanie do wyrażania wdzięczności rodzicom za trud wychowania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu, wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie percepcji słuchowej.  

Czytaj więcej >>>

Święto Ziemi

Dbamy o Ziemię Wiewiórki  przez cały tydzień zdobywały wiedzę na temat ekologii. Uwieńczeniem tego tygodnia był Światowy Dzień Ziemi. To największe i najpopularniejsze święto ekologiczne  na świecie. Celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji Wiewióreczki uczestniczyły w wielu zabawach ekologicznych. Wspólnie przeczytaliśmy list od Planety Ziemi, która zachęcała dzieci do dbania o nią każdego dnia. Odgadywaliśmy zagadki za pomocą zmysłów –„Skarby Ziemi” Przeprowadziliśmy quiz wiedzy o ekologii a także wykonaliśmy plakat „Ziemia nasza planetą”. Ocenialiśmy zachowania ludzkie wobec najbliższego środowiska w zabawie ruchowej „Smutna i wesoła Ziemia. Na koniec dnia odbyła się rodzinna „Eko-loteryjka”. Aby utrwalić dobre nawyki dzieci otrzymały plakietki „Przyjaciel Przyrody” a także Eko- torebki na plastikowe zakrętki. Przedszkolaki były aktywne, zaciekawione i mamy nadzieję zostały eko- przedszkolakami J    

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydkatyczne – kwiecień 2021

I-II tydzień nauka zdalna I.ZABAWY W TEATR wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem, rozwijanie inwencji twórczej, przełamywanie nieśmiałości przed występowaniem na forum grupy, poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych, zachęcanie do aktywności słownej i ruchowej. II.ZWIERZĘTA DOMOWE nazywanie zwierząt hodowlanych  i ich potomstwa rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności, doskonalenie aparatu mowy zachęcanie do dbałości o porządek po skończonej zabawie III.MOJA MIEJSCOWOŚĆ tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiadomości na temat swojej miejscowości rozwijanie poczucia rytmu i aktywności muzycznej rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie rysowania utrwalenie zasad bezpiecznego spaceru  IV.DBAMY O ZIEMIĘ wzbogacanie wiadomości na temat ochrony środowiska ćwiczenie aparatu mowy doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów oraz doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie percepcji słuchowej zachęcanie do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, szanowanie przyrody dbanie o estetykę miejsca w którym się przebywa utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu    

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze -marzec 2021

W MARCU JAK W GARNCU zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia, zapoznanie z wyglądem wiosennego drzewa, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce zapoznanie z treścią wiersza, DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru, doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem zapoznanie z fabułą odcinka, kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, NADCHODZI WIOSNA zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, zapoznanie z oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie, W GOSPODARSTWIE zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie, utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozwijanie poczucia rytmu wzbogacanie wiedzy na temat krowy

Czytaj więcej >>>

Walentynki

Walentynki, walentynki dla chłopczyka i dziewczynki… 12 lutego w naszej grupie, jak i całym przedszkolu obchodziliśmy „Walenentynki”. Poznaliśmy tradycję walentynkową.W tym dniu  odbyły się  konkursy dla  całej grupy,  zabawy w parach, gry zręcznościowe, a także fotobudka  z gadżetami. Dziewczynki malowały wielkie serce dla chłopców, chłopcy dla dziewczynek. Był to dzień miłości, przyjaźni,  bliskości i przede wszystkim radości. Okazja do okazywania sobie szacunku, integracji i współdziałania.  Odwiedziła nas para Amorków,  która przekazała nam walentynkową pocztę. Każda Wiewióreczka otrzymała miły liścik. W zabawę włączyli się aktywnie rodzice, dzieci i nasze panie.  Każda Wiewióreczka otrzymała misiaczka z lizaczkiem serduszkowym, a rodzice na pamiątkę ramkę w serduszka ze zdjęciem swojej pociechy. W tym dniu odbyło się także uroczyste podsumowanie konkursu rodzinnego „Namaluj miłość” uatrakcyjnionego występem wkolano-tanecznym naszych „Sówek”. To był dzień pełen atrakcji.

Czytaj więcej >>>

Dzień Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego  w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach.  Tego dnia nagraliśmy program artystyczny, który Babcie i Dziadkowie mogli obejrzeć w domu. Były wzruszające piosenki, wiersze i a także tańce. Przedszkolaczki przygotowały także prezenciki wykonały z nauczycielkami piękne laurki i kwiatki z papieru,  a także niespodziankęJ aromatyczną sól do kąpieli. Wszystkim Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy  zdrówka, szczęścia i radości.

Czytaj więcej >>>

Bal karnawałowy

W karnawale, w karnawale zawsze idziemy na bale. Każde dziecko duże małe, lubi bale w karnawale. Nasze przedszkolaki także lubią bale karnawałowe, mimo, że w tym roku bal odbył się w mniejszym gronie, dzieci bawiły się wspaniale. Były tańce, zabawy, konkursy... Zabawa rozpoczęła się już od samego rana i trwała jak zawsze cały dzień - z niewielką przerwę na drzemkę. Wszystkie wiewióreczki zmieniły się w cudowne postacie z bajek i nie tylko a nasi wspaniali rodzice zapewnili wszystkim słodki, ale i zdrowy poczęstunek.

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – luty 2021

1. W LODOWEJ KRAINIE rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, zapoznanie z nazwami wyglądem niektórych zwierząt polarnych, wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy - kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi, doskonalenie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowo – ruchowej, rozwijanie kompetencji matematycznych – doskonalenie umiejętności tworzenia par, kształtowanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania elementów, rozbudzanie zainteresowań muzycznych, zachęcanie do wspólnej radosnej zabawy. 2. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych, poznanie zwierząt zamieszkujących w ZOO - uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności segregowania oraz techniki przeliczania elementów, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach tanecznych. 3. W KOSMOSIE wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, rozwijanie twórczego myślenia i inwencji twórczej w toku podejmowanych działań plastyczno -technicznych, doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, wdrażanie do tolerancji i akceptacji. 4. BAJKI I BAŚNIE zapoznanie z treścią niektórych znanych bajek dla dzieci, doskonalenie sprawności manualnej, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi, utrwalenie nazw kolorów, rozwijanie logicznego myślenia, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie wrażliwości muzycznej, zachęcanie do wystąpień na forum grupy.

Czytaj więcej >>>
Skip to content