Grupa – KRASNALE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w maju

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W MAJU: „Moja miejscowość” „Na majowej łące” „Gdzie pracują rodzice?” „Kocham mamę i tatę”   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. swojej miejscowości, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach, poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych, wzbogacanie wiadomości nt. znanych miejsc w swojej miejscowości, poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez klasyfikowania, porównywanie, rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do aktywności ruchowej oraz muzycznej, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, wzbogacenie wiadomości nt. gatunków drzew, rozpoznawanie i nazywanie owadów, zachęcenie do pogłębiania wiedzy przyrodniczej, poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności, rozwijanie poczucia rytmu, utrwalenie zasad sprawnego przebierania się w szatni, wzbogacenie wiadomości nt. pszczół i ich życia, tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy o różnych zawodach, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, wzbogacenie wiadomości nt. obowiązków domowników oraz chęci niesienia pomocy rodzicom, zachęcanie do aktywności słownej, doskonalenie pamięci odtwórczej podczas nauki wiersza, utrwalenie nazw członków rodziny, zachęcanie do ilustrowania ruchem opowiadania, zachęcanie do tworzenia obrazka dla rodziców wg treści wierszyka, zachęcanie do poszanowania zabawek, zachęcenie do zgodnej zabawy z rówieśnikami, zachęcanie do dbałości o porządek w miejscu zabawy.

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W KWIETNIU: „Wielkanoc” „Zwierzęta domowe” i „ Tydzień zdrowia” „Zabawy w teatr” „Dbamy o ziemię” „Jestem Polakiem i Europejczykiem” Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze -wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych -jest sprawne manualnie -wydziera z kolorowego papieru -projektuje pisankę -przestrzega zasad bezpieczeństwa -przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi -jest spostrzegawcze -dostosowuje ubiór do warunków pogodowych -pamięta o podlewaniu roślin -szanuje wytwory prac innych  oraz wybór zabawy -słucha uważnie wiersza -gra na instrumentach ilustrując i wiersz -używa zwrotów: proszę, przepraszam , dziękuje -jest spostrzegawcze -odgaduje zagadki -wypowiada się zdaniami -rozpoznaje  zwierzęta domowe -zauważa zmiany pogodowe, -utrwalanie wiadomości dotyczących zwierząt domowych i ich dzieci -rozwijanie poczucia rytmu -zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce -zachęcanie do aktywności ruchowej  i naśladowania -rozwijanie zainteresowań teatrem i aktorstwem -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy -zachęcanie do aktywnego uczestniczenia  w pantomimie -poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych -wdrażanie do etycznego wykonywania pracy -poszerzanie kompetencji matematycznych; poznanie koła -rozwijanie wyobraźni twórczej -zachęcane do zdrowej rywalizacji indywidulanej -nazywanie, rozpoznawanie i naśladowanie emocji -zapoznanie z treścią bajki -zachęcanie do udzielania właściwych odpowiedzi -wzbogacenie wiadomości nt. ochrony środowiska -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy -zapoznanie z rodzajami wiatru -zachęcanie do wspólnej zabawy i dzielenia się zabawkami -poszerzanie doświadczeń i...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W MARCU: „W marcu jak w garncu” „Nadchodzi wiosna” „Dbamy o zdrowie na przedwiośniu” „W gospodarstwie”   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: wzbogacenie wiadomości nt. nowej pory roku: przedwiośnia zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa poszerzanie umiejętności manualnych i plastycznych dostosowanie ubioru do określonej pogody poszerzanie kompetencji matematycznych rozwijanie spostrzegawczości zapoznanie z tradycja topienia Marzanny przypomnienie oznak wiosny doskonalenie pamięci odtwórczej i uwagi zachęcanie do prowadzenia hodowli domowych i obserwacji wzrostu roślin zaznajomienie z roślinami doskonałymi do hodowli domowej  rozwijanie poczucia rytmu zachęcanie do obserwowania otoczenia przyrodniczego zachęcanie do współdziałania i współpracy w czasie zabawy rozwijanie inwencji twórczej podczas układania z figur rozwijanie percepcji słuchowej kształtowanie poczucia estetyki ruchów podczas improwizacji tanecznej zaznajomienie z właściwymi nawykami żywieniowymi rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami i malowania na określony temat              usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej zachęcane do przestrzegania zasad kodeksu przedszkolaka utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu przedszkolnym rozwijanie operacji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, porównywania zaproszenie do prowadzenia obserwacji pogodowych rozwijanie motoryki malej poprzez ugniatanie plasteliny i formowanie kulek zachęcenie do uważnego słuchania nauczyciela rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizowania zachęcanie do aktywnego udziału w zabawie z kolorami wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku rozpoznawanie i...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W LUTYM: „Zabawy na śniegu” „W lodowej krainie” „Zwierzęta egzotyczne” „W kosmosie” Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze zapoznanie z symbolami definiującymi zimę poznanie wyglądu płatków śniegowych- doświadczenie rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności plastycznych uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu posługuje się pojęciem „para” rozwijanie wyobraźni muzycznej podczas zabaw przy muzyce doskonalenie słuchu muzycznego zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie doskonalenie kompetencji matematycznych tj przeliczania i określania wielkości zapoznanie z zimowymi krajobrazami rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się poszerzanie umiejętności plastycznych: klejenie, malowanie przestrzegane zasad bezpiecznej zabawy na śniegu rozwijanie zainteresowań wokalno-muzycznych rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu dla własnego zdrowia rozwijanie kompetencji językowych i słownych zachęcanie do dbałości o porządek w otoczeniu poszerzenie wiadomości nt. zwierząt polarnych podziwianie piękna zimowego krajobrazu poszerzenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych i miejsca ich zamieszkania przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie zainteresowań drugim człowiekiem, uczenie tolerancji wobec innych.

Czytaj więcej >>>

 

Skip to content