ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MAJU

MOJA MIEJSCOWOŚĆ tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiadomości na temat swojej miejscowości; rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną utrwalanie wiadomości na temat znanych miejsc w swojej miejscowości rozwijanie umiejętności określania wielkości rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie rysowania rozwijanie poczucia rytmu […]

Czytaj więcej →

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU KWIETNIU

Wielkanoc (nauka zdalna) znajomość tradycji wielkanocnych poszerzanie umiejętności grafomotorycznych tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi utrwalanie wiadomości dotyczących tradycji wielkanocnych rozwijanie inwencji twórczej kształtowanie operacji myślowych: pamięci i spostrzegania wzrokowego Zabawy […]

Czytaj więcej →

WIERSZ

Kotek Doroty Kossakowskiej Idzie kotek po drabinie, wspina się do góry. Bardzo wolno się porusza, mały kotek bury. Na drabinie siedzi wróbel i na kotka czeka. Rusza głową w prawo, w lewo, obserwuje go z daleka. Nagle wróbel odlatuje. Kotek […]

Czytaj więcej →

PIOSENKA

Bociany wracają muz. Katarzyna Krysztopa, sł. Dorota Kossakowska I     W stawie żaby się zebrały,        głośno dyskutują.        Czy to prawda, że bociany        jutro przylatują? Ref: Rech, rech, kum, kum     […]

Czytaj więcej →

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MARCU

W marcu jak w garncu zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia, zapoznanie z wyglądem wiosennego drzewa, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce zapoznanie z treścią wiersza, DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru, […]

Czytaj więcej →

Wiersz

„Trzy ufoludki” Dorota Kossakowska Były sobie trzy ufoludki: duży, średni oraz malutki. Duży był żółty, średni zielony, a ten malutki to był czerwony. Trzy ufoludki chętnie tańczyły, ale najbardziej to jeść lubiły. Duży banany, średni ziemniaki, a ten malutki czerwone […]

Czytaj więcej →

Piosenka

„W lodowej krainie” muz. Mirosław Krysztopa, sł. Bożena Koronkiewicz I Małe polarne śliczne niedźwiadki, bawią się w śniegu pod okiem matki. Choć sroga zima i śnieg dookoła, mama do domu ich nie woła. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy, nie boją […]

Czytaj więcej →

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU LUTYM W lodowej krainie 01.02 – 05.02.2021 • zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain, •poznanie zwierząt polarnych, • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, • doskonalenie umiejętności tworzenia par, • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, • wdrażanie do wypowiadania się […]

Czytaj więcej →
Skip to content