ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MARZEC

GRUPA V – SÓWKI

TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE

Tydzień 25: Kolorowy świat

Tydzień 26: Muzyka wokół nas

Tydzień 27: Nadchodzi wiosna

Tydzień 28: Wiosenne sprzątanie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Bierze aktywny udział w zajęciach zorganizowanych.
 • Doskonali umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie: wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich i odkładania na miejsce, szanowanie wytworów pracy innych dzieci, mówienie prawdy.
 • Stosuje formy grzecznościowe (dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję, do widzenia).
 • Doskonali umiejętności samoobsługowe.
 • Kształtuje zwinność i ogólną sprawność.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ćwiczy mowę poprzez zabawy logopedyczne, dźwiękonaśladowcze.
 • Zachęcanie dzieci do formułowania dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi. Dziecko stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
 • Doskonali umiejętność opisywania obrazka.
 • Uważnie słucha krótkich utworów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na różne tematy, jest zainteresowane obrazami, potrafi o nich opowiadać
 • Wypowiada się z wykorzystaniem terminów dotyczących malarstwa
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G, H.
 • Kształtuje analizę i syntezę sylabową wyrazów.
 • Rozwija słuch fonemowy.
 • Wysłuchuje podane głoski w prostych wyrazach.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną – pisze i rysuje po śladzie..
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia.
 • Jest zainteresowane pisaniem.
 • Podejmuje samodzielne próby czytania i jest nim zainteresowane.
 • Posługuje się nazwami figur geometrycznych oraz klasyfikuje według określonych zasad.
 • Doskonali umiejętność układania obrazków z figur geometrycznych.
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0
 • Potrafi przeliczać elementy.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Dodaje i odejmuje liczby
 • Utrwala pojęcie strony prawej i lewej
 • Gra w domino matematyczno-obrazkowe i inne gry planszowe.
 • Wie, że można przegrywać i jak wtedy sobie radzić z emocjami
 • Dostrzega i szanuje emocje swoje i innych osób
 • Potrafi panować nad emocjami i nazywać emocje oraz określać swój nastrój.
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce
 • Słucha muzyki poważnej (F. Chopina)
 • Gra na samodzielnie przygotowanych instrumentach perkusyjnych
 • Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
 • Odróżnia utwory muzyczne: szybkie, wolne, wesołe, smutne
 • Maluje farbami, słucha muzyki i potrafi ją namalować
 • Rysuje na kartce papieru z zachowaniem orientacji przestrzennej
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych
 • Rozwija świadomość ekologiczną
 • Obserwuje przyrodę i o niej opowiada
 • Wymienia cechy charakterystyczne zbliżającej się wiosny
 • Opisuje budowę rośliny, zna nazwy wiosennych kwiatów
 • Wie, jakie prace wykonuje ogrodnik
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Uczestniczy w przygotowaniach do Dnia Wiosny