Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W MARCU:

„W marcu jak w garncu”

„Nadchodzi wiosna”

„Dbamy o zdrowie na przedwiośniu”

„W gospodarstwie”

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • wzbogacenie wiadomości nt. nowej pory roku: przedwiośnia
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • poszerzanie umiejętności manualnych i plastycznych
 • dostosowanie ubioru do określonej pogody
 • poszerzanie kompetencji matematycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • zapoznanie z tradycja topienia Marzanny
 • przypomnienie oznak wiosny
 • doskonalenie pamięci odtwórczej i uwagi
 • zachęcanie do prowadzenia hodowli domowych i obserwacji wzrostu roślin
 • zaznajomienie z roślinami doskonałymi do hodowli domowej 
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • zachęcanie do obserwowania otoczenia przyrodniczego
 • zachęcanie do współdziałania i współpracy w czasie zabawy
 • rozwijanie inwencji twórczej podczas układania z figur
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie poczucia estetyki ruchów podczas improwizacji tanecznej
 • zaznajomienie z właściwymi nawykami żywieniowymi
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami i malowania na określony temat             
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zachęcane do przestrzegania zasad kodeksu przedszkolaka
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu przedszkolnym
 • rozwijanie operacji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, porównywania
 • zaproszenie do prowadzenia obserwacji pogodowych
 • rozwijanie motoryki malej poprzez ugniatanie plasteliny i formowanie kulek
 • zachęcenie do uważnego słuchania nauczyciela
 • rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizowania
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawie z kolorami
 • wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy
 • zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach
 • poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych
 • utrwalanie wiadomości dotyczących opieki nad psem
 • zachęcanie do zabaw dzieci mniej aktywne
 • zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce
 • wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt hodowanych w gospodarstwie np. krowy