ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU LUTYM

W lodowej krainie 01.02 – 05.02.2021

• zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain, •poznanie zwierząt polarnych, • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, • doskonalenie umiejętności tworzenia par, • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, • wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania i aktywnego udziału w zajęciach • doskonalenie sprawności manualnej, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, • zachęcanie do wspólnej zabawy, • ćwiczenie pamięci.

Zwierzęta egzotyczne 08.02 – 12.02.2021

• poznanie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych, • zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w ZOO, • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO,
• doskonalenie umiejętności segregowania, • rozwijanie kompetencji matematycznych,
• doskonalenie techniki przeliczania, • doskonalenie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi słownych, • kształtowanie spostrzegawczości, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, • doskonalenie sprawności manualnej, • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach tanecznych, • rozwijanie sprawności ruchowej,
• umuzykalnianie dzieci.

W kosmosie 15.02 – 19.02.2021

• zapoznanie z treścią wiersza, • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, • rozwijanie twórczego myślenia, • kształtowanie umiejętności postępowania w duchu tolerancji, • kształtowanie umiejętności liczenia, • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, • poznanie nowej techniki plastycznej,
• wydłużanie toru wydechowego, • rozwijanie inwencji twórczej, • rozwijanie poczucia rytmu,
• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

Bajki i baśnie 22.02 – 26.02.2021

• uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat oraz wystąpień na forum grupy, • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, • rozwijanie logicznego myślenia oraz kompetencji matematycznych, • utrwalenie nazw kolorów, • doskonalenie sprawności manualnej, • rozwijanie inwencji twórczej,• wdrażanie do zachowania porządku
w miejscu pracy, • rozwijanie wrażliwości muzycznej, • umuzykalnianie dzieci.