ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MAJ
GRUPA V – SÓWKI

Czego uczymy się w maju w grupie pięciolatków i sześciolatków?

TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE:

Tydzień 34: Na wsi

Tydzień 35: Święto mamy, święto taty

Tydzień 36: W zoo

Tydzień 37: Dzień Dziecka

 

Umiejętności dziecka:

Pisze po śladzie wyrazy

Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami

Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G, H

Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Posługuje się figurami geometrycznymi

Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczba dwucyfrowa 10

Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Dodaje i odejmuje liczby

Rozwiązuje matematyczne zadania z treścią

Przygotowuje samodzielnie z kolegami grę planszową, ustala jej zasady

Wie, jakie są zwierzęta hodowlane

Potrafi rozróżnić zwierzęta egzotyczne i wie, gdzie one mieszkają na wolności

Opowiada na podstawie obrazków, jak powstaje miód

Uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanej z Dniem Matki i Dniem Ojca

Wykonuje prezenty dla rodziców z okazji ich święta

Wypowiada się na temat swoich rodziców, wie jak ważna jest rola rodziców w jego życiu

Nazywa swoje i kolegów emocje, określa swój nastrój

Uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce, śpiewa piosenki

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

Wypowiada się na różne tematy, między innymi na temat wysłuchanych wierszy czy opowiadań

Jest świadome swoich praw i obowiązków, wie, jakie są prawa dziecka

Uczestniczy w zabawach rozwijających współpracę