ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

GRUPA V – SÓWKI

 

Czego uczymy się w kwietniu w grupie pięciolatków i sześciolatków?

Tydzień 29: Jajka malowane (29.03. – 02.04.2021 r.) – Edukacja zdalna

Tydzień 30: Dzień i noc (06.04.- 09.04.2021 r.) – Edukacja zdalna

Tydzień 31: Dbamy o naszą planetę (12.04. – 16.04.2021 r.)

Tydzień 32: W zdrowym ciele zdrowy duch (19.04. -23.04.2021 r.)

Tydzień 33: Mieszkam w Polsce (26.04. – 30.04.2021 r.)

 

Umiejętności dziecka:

Zna zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi

Wypowiada się na różne tematy, jest zainteresowane obrazami, potrafi o nich opowiadać

Doskonali spostrzegawczość i logiczne myślenie

Wysłuchuje podane głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby

Pisze po śladzie wyrazy

Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami

Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G, H

Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Wykonuje prace plastyczne z bibuły

Posługuje się nazwami figur geometrycznych, układa z figur geometrycznych obrazki

Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczba dwucyfrowa 10

Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Dodaje i odejmuje liczby

Wie do czego służy zegar, jest zainteresowane poznaniem działania zegara

Interesuje się pracą zegarmistrza

Układa elementy w danym rytmie, samodzielnie układa rytmy

Obserwuje przyrodę i o niej opowiada

Uczestniczy w zabawach badawczych, wie skąd się bierze ciepło

Jest zainteresowane przyrodą i ekologią

Zna niektóre pojęcia związane z kosmosem, prawidłowo ich używa w zdaniach

Wie, co się robi z mleka

Wie, jakie są zasady zdrowego odżywiania

Poznaje budowę piramidy żywieniowej

Uczestniczy w zajęciach kulinarnych

Ma potrzebę uprawiania sportu i wie, że sport jest ważny dla zdrowia

Nazywa emocje, określa swój nastrój

Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać, uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

Zna nazwę swojego kraju, jego stolicę, główne rzeki, góry oraz morze

Potrafi nazwać i określić, jakie są krajobrazy w Polsce

Zna symbole narodowe: flagę, godło i hymn Polski

Wypowiada się na różne tematy, jest zainteresowane obrazami, potrafi o nich opowiada

Jest zainteresowane sztuką ludową, potrafi określić, jakie są dzieła artystów ludowych

Interesuje się zabytkami Polski, poznaje znane miejsca w Warszawie

Tańczy poloneza