Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Grupa „Jeżyki” . Czerwiec 2021r.

Tydzień I

Temat: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

 

 • Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków,
 • Rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku.
 • Rozwijanie sprawności całego
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, wycieczkach, zabawach.

 

Tydzień II

Temat: Z końca świata czy z za ściany, to przyjaciel nasz kochany.

 

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

Tydzień III

Temat: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

 

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

Tydzień IV

Temat: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.