Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec gr. Krasnale

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W CZERWCU:

„Święto Dzieci”

„Muzyka wokół nas”

„Czym podróżujemy?”

„Wakacje”

„Smaki Lata”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

-potrafi właściwie się zachować wobec inności

-wypowiada się na forum grupy

-dorysowuje szczegóły ludzkiej twarzy

-wie kto to jest przyjaciel

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na placu

-przelicza liczebnikami

-zna pojęcia duży, mały

-tworzy zbiory owoców

-zauważa zmiany w przyrodzie o tej porze  roku

-gra rytmicznie na nietypowym instrumencie

-rozpoznaje dźwięki niskie i wysokie

-wykonuje zadania ruchowe

-słucha opowiadania i wypowiada się nt. jego treści

-pomaga swoim przyjaciołom

-wie jak ważne jest dla zdrowia przebywanie na świeżym powietrzu

-powtarza określone dźwięki

-odróżnia dźwięki naturalne od tych wytworzonych przez człowieka

-rozpoznaje dźwięk fortepianu, koloruje

– rozumie, ze złe zachowanie niesie ze sobą konsekwencje

-poprawnie posługuje się farbami

-samodzielnie tworzy obrazek

-nie potrąca innych podczas biegania

-liczy dźwięki

-określa kolor i wielkość

-sprawnie wykonuje polecenia

– spaceruje para za parą

-słucha uważnie i zapamiętuje tekst piosenki

-śpiewa wybrane fragmenty

-przestrzega zasad kodeksu podczas spaceru

-rozpoznaje utwór klasyczny

-zna pojęcia: orkiestra, batuta, dyrygent

-szybko biega w różnych kierunkach

-wypowiada się na forum grupy

-rozpoznaje, nazywa pojazdy

-wycina po linii prostej

-łączy elementy w całość

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-jest sprawne ruchowo: biega , skacze

– naśladuje pojazdy

-przelicza i układa pojazdy wg polecenia

-rozpoznaje pojazdy

-klasyfikuje wg sposobu poruszania się

-przestrzega zasad podczas spaceru

-odgaduje wydawane dźwięki

-wykonuje ruchy zgodnie z instrukcją

-potrafi wnioskować

-określa zdania prawdziwe i fałszywe

-rozpoznaje marki samochodów

-rozpoznaje i nazywa: góry, jeziora, morze

-wypowiada się na forum grupy

-jest odważne i śmiałe

-projektuje elementy obrazka o tematyce morskiej

-dba o estetykę  pracy

-podaje wynik po wysłuchaniu zadania matematycznego

-wypowiada się na temat swoich wakacji

-przyjmuje odpowiednią postawę w czasie oglądania filmu

-wie kto to jest przyjaciel

-pomaga innym

-rozpoznaje kolory tęczy

-maluje tęczę

-przelicza liczebnikami

-segreguje wg wielkości i ilości

-nazwie wskazane kolory

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-zauważa oznaki „lata”

-odgaduje zagadki

-wie, ze owoce są zdrowe i często je spożywa

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-godzi się z przegraną