Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – czerwiec w grupie Wiewiórki

Tydzień I i II Temat tygodnia: „ŚWIĘTO DZIECI”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. odmienności i tolerancji

-zachęcanie do rozpoznawania, nazywania  i pokazywania emocji

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie wielkości

-doskonalenie percepcji słuchowej podczas rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich

-rozwijanie sprawności ruchowej: biegania  i zręczności

-rozwijanie umiejętności uczestnictwa w zabawie w małych zespołach

-rozumienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki, słuchanie poleceń nauczyciela

Tydzień III Temat tygodnia: „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

-wzbogacenie wiadomości nt. instrumentów muzycznych

-doskonalenie mowy dziecka poprzez ćwiczenia ortofoniczne

-rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez fortepian

-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –malowanie przy muzyce

zapoznanie z melodią i tekstem piosenki

–rozwijanie umiejętności graficznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Tydzień IV Temat tygodnia: „CZYM PODRÓŻUJEMY ?”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. sposobów podróżowania

-zachęcenie do interesowania się pojazdami

-rozwijanie sprawności językowych

-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –wycinanie, łączenie

– doskonalenie sprawności językowych i artykulacyjnych

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania

-określanie co pływa, a co tonie

Tydzień V Temat tygodnia: „WAKACJE”

-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. rożnych miejsc w Polsce

-poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i tworzenia zbiorów

– zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach i wiary w siebie

– -zachęcanie do niesienia pomocy kolegom i koleżankom

-rozwijane motoryki małej

-rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy