„Wirusoochrona” akcja informacyjno-edukacyjna

W dniach 10-13 maja 2021 dzieci z grup Krasnale i Tygrysy wspólnie realizowały treści w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. W tym czasie dzieci wspólnie tworzyły plakat informacyjny , strażnika higieny, prace plastyczne oraz wymieniały kolejne etapy mycia rąk. Na zakończenie obejrzały inscenizację pt. „Jak zwyciężyć wirusy?” w wykonaniu nauczycielek ze swoich grup. Wszystkie aktywności miały na celu promowanie podstawowych zasad higieny osobistej dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. To były bardzo pouczające i satysfakcjonujące zajęcia.

#lekcjahigienypt.wirusoochrona