REKRUTACJA

REKRUTACJA 2020/2021

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia przez gminę miejsc wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat, które zostaną zgłoszone w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku od września 2020 r. otwiera 5 dodatkowych oddziałów w wyodrębnionej części XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przy ul. Upalnej 26.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku w pierwszym etapie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości 4 maja 2020 r.

Zgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021  Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku będzie brało udział w rekrutacji uzupełniającej w terminie 01-08.06.2020 r.

LINK DO STRONY NABORU

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE WOLI
Oświadczenie należy podpisać do 29.06.2020 w następujący sposób: dostarczyć oryginał do przedszkola bądź wypełnić na miejscu lub wysłać skan w formie PDF na adres e-mail ps50@um.białystok.pl

Skip to content