GRUPA – ZAJĄCZKI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MAJU

MOJA MIEJSCOWOŚĆ tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiadomości na temat swojej miejscowości; rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną utrwalanie wiadomości na temat znanych miejsc w swojej miejscowości rozwijanie umiejętności określania wielkości rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie rysowania rozwijanie poczucia rytmu i aktywności muzycznej utrwalenie zasad bezpiecznego spaceru JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM kształtowanie tożsamości narodowej rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych wzbogacanie wiedzy dzieci na temat położenia morza, gór, stolicy Polski kształtowanie poczucia przynależności do narodu zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności zapoznanie w wyglądem flagi unii europejskiej czerpanie radości ze wspólnej zabawy     NA MAJOWEJ ŁĄCE poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym wdrażanie do poszanowania przyrody rozpoznawanie i nazywanie owadów; wzbogacenie wiadomości o pszczołach i ich życiu tworzenie warunków do doświadczeń językowych doskonalenie sprawności manualnej rozwijanie wyobraźni i kreatywności usprawnianie narządów artykulacyjnych   GDZIE PRACUJĄ RODZICE rozbudzanie zainteresowań pracą, którą wykonują rodzice wzbogacanie słownika dzieci o nazwę niektórych zawodów uczenie szacunku do każdego rodzaju pracy wzmacnianie więzi rodzinnych; zachęcanie do okazywania uczuć osobom najbliższym wdrażanie do pomagania rodzicom w domowych obowiązkach doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów i przeliczania

Czytaj więcej >>>

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU KWIETNIU

Wielkanoc (nauka zdalna) znajomość tradycji wielkanocnych poszerzanie umiejętności grafomotorycznych tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi utrwalanie wiadomości dotyczących tradycji wielkanocnych rozwijanie inwencji twórczej kształtowanie operacji myślowych: pamięci i spostrzegania wzrokowego Zabawy w teatr (nauka zdalna) wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy rozbudzanie zainteresowań teatrem doskonalenie sprawności manualnej doskonalenie techniki przeliczania rozwijanie inwencji twórczej ćwiczenie spostrzegawczości ćwiczenie cierpliwości Zwierzęta domowe (nauka zdalna) zapoznanie z fabułą odcinka wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami zapoznanie z niektórymi zwierzętami z gospodarstwa domowego poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci doskonalenie umiejętności rysowania koła doskonalenie techniki przeliczania Dbamy o Ziemię zapoznanie z fabułą odcinka doskonalenie umiejętności tworzenia par poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych rozwijanie inwencji twórczej kształtowanie świadomości ekologicznej kształtowanie postaw proekologicznych

Czytaj więcej >>>

WIERSZ

Kotek Doroty Kossakowskiej Idzie kotek po drabinie, wspina się do góry. Bardzo wolno się porusza, mały kotek bury. Na drabinie siedzi wróbel i na kotka czeka. Rusza głową w prawo, w lewo, obserwuje go z daleka. Nagle wróbel odlatuje. Kotek jest zdziwiony, a wróbelek mały trochę przestraszony.

Czytaj więcej >>>

PIOSENKA

Bociany wracają muz. Katarzyna Krysztopa, sł. Dorota Kossakowska I     W stawie żaby się zebrały,        głośno dyskutują.        Czy to prawda, że bociany        jutro przylatują? Ref: Rech, rech, kum, kum         Rech, rech, kum,         Bociany, bociany.         Rech, rech, kum, kum         Rech, rech, kum,         jutro będą tu. II    Wszystkie gniazda już gotowe,        bociany witają.        Przestraszone żabki małe,        w górę spoglądają. Ref: Rech, rech, kum, kum...

Czytaj więcej >>>

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MARCU

W marcu jak w garncu zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia, zapoznanie z wyglądem wiosennego drzewa, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce zapoznanie z treścią wiersza, DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru, doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem zapoznanie z fabułą odcinka, kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, NADCHODZI WIOSNA zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, zapoznanie z oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie, W GOSPODARSTWIE zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie, utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozwijanie poczucia rytmu wzbogacanie wiedzy na temat krowy

Czytaj więcej >>>

Wiersz

„Trzy ufoludki” Dorota Kossakowska Były sobie trzy ufoludki: duży, średni oraz malutki. Duży był żółty, średni zielony, a ten malutki to był czerwony. Trzy ufoludki chętnie tańczyły, ale najbardziej to jeść lubiły. Duży banany, średni ziemniaki, a ten malutki czerwone buraki. Każdy miał talerz w pięknym kolorze Kto im talerze znaleźć pomoże? Duży ma żółty, średni zielony, a ten malutki to ma czerwony

Czytaj więcej >>>

Piosenka

„W lodowej krainie” muz. Mirosław Krysztopa, sł. Bożena Koronkiewicz I Małe polarne śliczne niedźwiadki, bawią się w śniegu pod okiem matki. Choć sroga zima i śnieg dookoła, mama do domu ich nie woła. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy, nie boją się śniegu i zimy. Nie marzną, choć mróz wielki taki, bo to są polarne zwierzaki. II Foczki do wody chętnie wskakują, dobrze pływają, świetnie nurkują, i chociaż woda jest lodowata, kąpieli nie zabrania tata. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy... III Lubią zabawy pingwinki małe, chodzą po śniegu ich stada całe. Zimowych butów, czapek nie mają, a wcale się nie przeziębiają. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy...  

Czytaj więcej >>>

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU LUTYM W lodowej krainie 01.02 – 05.02.2021 • zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain, •poznanie zwierząt polarnych, • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, • doskonalenie umiejętności tworzenia par, • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, • wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania i aktywnego udziału w zajęciach • doskonalenie sprawności manualnej, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, • zachęcanie do wspólnej zabawy, • ćwiczenie pamięci. Zwierzęta egzotyczne 08.02 – 12.02.2021 • poznanie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych, • zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w ZOO, • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO, • doskonalenie umiejętności segregowania, • rozwijanie kompetencji matematycznych, • doskonalenie techniki przeliczania, • doskonalenie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi słownych, • kształtowanie spostrzegawczości, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, • doskonalenie sprawności manualnej, • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach tanecznych, • rozwijanie sprawności ruchowej, • umuzykalnianie dzieci. W kosmosie 15.02 – 19.02.2021 • zapoznanie z treścią wiersza, • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, • rozwijanie twórczego myślenia, • kształtowanie umiejętności postępowania w duchu tolerancji, • kształtowanie umiejętności liczenia, • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, • zachęcanie do wypowiadania się na...

Czytaj więcej >>>
Skip to content