GRUPA – ZAJĄCZKI

WIERSZ

Kotek Doroty Kossakowskiej Idzie kotek po drabinie, wspina się do góry. Bardzo wolno się porusza, mały kotek bury. Na drabinie siedzi wróbel i na kotka czeka. Rusza głową w prawo, w lewo, obserwuje go z daleka. Nagle wróbel odlatuje. Kotek jest zdziwiony, a wróbelek mały trochę przestraszony.

Czytaj więcej >>>

PIOSENKA

Bociany wracają muz. Katarzyna Krysztopa, sł. Dorota Kossakowska I     W stawie żaby się zebrały,        głośno dyskutują.        Czy to prawda, że bociany        jutro przylatują? Ref: Rech, rech, kum, kum         Rech, rech, kum,         Bociany, bociany.         Rech, rech, kum, kum         Rech, rech, kum,         jutro będą tu. II    Wszystkie gniazda już gotowe,        bociany witają.        Przestraszone żabki małe,        w górę spoglądają. Ref: Rech, rech, kum, kum...

Czytaj więcej >>>

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MARCU

W marcu jak w garncu zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia, zapoznanie z wyglądem wiosennego drzewa, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zachęcanie do swobodnych ruchów przy muzyce zapoznanie z treścią wiersza, DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU zapoznanie ze sposobem założenia hodowli szczypioru, doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem zapoznanie z fabułą odcinka, kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, NADCHODZI WIOSNA zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, zapoznanie z oznakami wiosny i zmianami zachodzącymi w przyrodzie, W GOSPODARSTWIE zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie, utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozwijanie poczucia rytmu wzbogacanie wiedzy na temat krowy

Czytaj więcej >>>

Wiersz

„Trzy ufoludki” Dorota Kossakowska Były sobie trzy ufoludki: duży, średni oraz malutki. Duży był żółty, średni zielony, a ten malutki to był czerwony. Trzy ufoludki chętnie tańczyły, ale najbardziej to jeść lubiły. Duży banany, średni ziemniaki, a ten malutki czerwone buraki. Każdy miał talerz w pięknym kolorze Kto im talerze znaleźć pomoże? Duży ma żółty, średni zielony, a ten malutki to ma czerwony

Czytaj więcej >>>

Piosenka

„W lodowej krainie” muz. Mirosław Krysztopa, sł. Bożena Koronkiewicz I Małe polarne śliczne niedźwiadki, bawią się w śniegu pod okiem matki. Choć sroga zima i śnieg dookoła, mama do domu ich nie woła. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy, nie boją się śniegu i zimy. Nie marzną, choć mróz wielki taki, bo to są polarne zwierzaki. II Foczki do wody chętnie wskakują, dobrze pływają, świetnie nurkują, i chociaż woda jest lodowata, kąpieli nie zabrania tata. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy... III Lubią zabawy pingwinki małe, chodzą po śniegu ich stada całe. Zimowych butów, czapek nie mają, a wcale się nie przeziębiają. Ref: Zwierzęta z lodowej krainy...  

Czytaj więcej >>>

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU LUTYM W lodowej krainie 01.02 – 05.02.2021 • zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain, •poznanie zwierząt polarnych, • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, • doskonalenie umiejętności tworzenia par, • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, • wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania i aktywnego udziału w zajęciach • doskonalenie sprawności manualnej, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, • zachęcanie do wspólnej zabawy, • ćwiczenie pamięci. Zwierzęta egzotyczne 08.02 – 12.02.2021 • poznanie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych, • zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w ZOO, • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w ZOO, • doskonalenie umiejętności segregowania, • rozwijanie kompetencji matematycznych, • doskonalenie techniki przeliczania, • doskonalenie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi słownych, • kształtowanie spostrzegawczości, • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, • doskonalenie sprawności manualnej, • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach tanecznych, • rozwijanie sprawności ruchowej, • umuzykalnianie dzieci. W kosmosie 15.02 – 19.02.2021 • zapoznanie z treścią wiersza, • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, • rozwijanie twórczego myślenia, • kształtowanie umiejętności postępowania w duchu tolerancji, • kształtowanie umiejętności liczenia, • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, • zachęcanie do wypowiadania się na...

Czytaj więcej >>>
Skip to content