GRUPA – TYGRYSKI

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w marcu 2021

ROBIMY ZAKUPY: poszerzanie wiedzy ogólnej kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy rozwijanie sprawności ruchowej zapoznanie dzieci ze sposobem ekonomicznego robienia zakupów zachęcenie dzieci do dzielenia się z innymi, niesienia pomocy ludziom potrzebującym zapoznanie z wyglądem oraz przeznaczeniem portmonetki jak również monetami1 zł, 2 zł, 5zł wykorzystanie kolorowych kartek do tworzenia akompaniamentu podczas słuchania muzyki posługiwanie się monetami w sytuacji kupna i sprzedaży, przeliczanie w możliwie szerokim zakresie doskonalenie umiejętności właściwego posługiwania się pędzlem i paletką do farb kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości wdrażanie do estetycznego wykonania pracy zapoznanie z wykorzystaniem przyboru nietypowego: butelki rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach zapoznanie z fragmentem musicalu „Skrzypek na dachu” kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, poczucia rytmu   MARCOWA PRZYGODA: kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody rozwijanie sprawności fizycznej kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych przedmiotów i zjawisk po charakterystycznych cechach wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami liczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, tap, hop, chlap, integrowanie grupy tworzenie przyjaznej atmosfery dodawanie i przeliczanie w zakresie 8, wyodrębnianie składników liczby 8 wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie w różnych technikach plastycznych rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie...

Czytaj więcej >>>

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym 2021

ZABAWY NA ŚNIEGU: kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy rozpoznawania śladów zostawionych na śniegu pozostawiania śladów na śniegu różnych części ciała zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór do zabaw na śniegu zwrócenie uwagi na kolejność wkładania poszczególnych części garderoby oraz dostosowanie jej do odpowiedniej pory roku i warunków pogodowy, ćwiczenie mięśni palców i dłoni rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej, poczucia rytmu i estetyki ruchów próby tworzenia improwizacji melodycznych segregowanie guzików ze względu na posiadane cechy ( kolor, kształt, liczbę dziurek) kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami poszukiwanie różnych sposobów wydobywania dźwięków i możliwości ruchowych W KRAINIE ŚNIEGU I LODU: poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów wzbogacenie słownika dziecka o słowo „ igloo” wdrażanie do uważnego słuchania informacji rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka, wyobraźni i indywidualnych zdolności kształtowanie umiejętności odzwierciedlania treści słownej za pomocą ruchu wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo” stymulowanie aparatu mięśniowego /skracanie i wydłużanie, doskonalenie zmysłu równowagi kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, inwencji twórczej wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas budowania i zabawy kształtowanie operacji myślowych tj. analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie wyrabianie...

Czytaj więcej >>>

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu 2021

WITAMY NOWY ROK:   zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia, próby zapamiętywania ich kolejności zapewnienie radości z opanowania treści wiersza zapoznanie z zasadami nowej zabawy „Impuls” zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w roku, określanie ich cech oraz miesiąca urodzenia dziecka dostrzeganie zmian w poszczególnych porach roku poszerzanie doświadczeń plastycznych zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej utrwalenie charakterystycznych cech pór roku ćwiczenia w zapamiętywaniu rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu w danym układzie wdrażanie do dokładnego wykonania pracy do dekoracji rozwijanie umiejętności bezpiecznego wycinania rozwijanie sprawności ruchowych BAL KARNAWAŁOWY: kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z karnawałem rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu /rysunku, znaku –litery rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie, właściwych relacji między dziećmi kształcenie umiejętności tworzenia obrazów abstrakcyjnych za pomocą balonów wdrażanie do współpracy w parach i w grupie podczas wykonywania tańca rozwijanie umiejętności śpiewu rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości rozwijanie oryginalności i samodzielności w pracy zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej wdrażanie do właściwych zachowań ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA: kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat wdrażanie do poszanowania członków rodziny kształtowanie...

Czytaj więcej >>>
Skip to content