GRUPA – TYGRYSKI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w czerwcu

DZIEŃ DZIECKA: integrowanie grupy poznanie różnych gatunków stworzeń morskich czerpanie radości ze wspólnych aktywności zwrócenie uwagi na to, iż z prawami dziecka wiążą się także obowiązki przypomnienie wspólnie przyjętych zasad - Kodeksu Przedszkolaka stwarzanie okazji do współpracy w grupie; wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego próba określenia i nazywania emocji tj. radość, złość, smutek i zdziwienie wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie ze złym humorem – złością rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą innych i do niewerbalnego porozumiewania się wdrażanie dzieci do sprawiania radości innym, empatii, do zachowania równowagi między braniem a dawaniem CO PISZCZY W TRAWIE?: zachęcenie do podejmowania prób wnikliwej obserwacji zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas obserwacji zmysłowe spostrzeganie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie, rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną wiedzą zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, wyglądem biedronki, wzbudzanie zainteresowania światem przyrody zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej E.Griega i P. Czajkowskiego, rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków kształtowanie umiejętności przeprowadzenia doświadczenia zapoznanie ze sposobem wykonania pracy przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowani prawidłowej postawy rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego poprzez analizę treści ilustracji historyjki obrazkowej CZYM PODRÓŻUJEMY: kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”...

Czytaj więcej >>>

Założenia dyd.-wych. w maju

POLSKA – MOJA OJCZYZNA: zapoznanie dzieci ze słowem „ojczyzna” oraz „barwy narodowe” kształtowanie postaw patriotycznych rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi rozwijanie sprawności manualnej, usprawnienie motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu z nauczycielem w formie muzycznej poznanie wyglądu flag należących do państw sąsiadujących z Polską utrwalenie nazw krajów sąsiadujących z Polską doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz darcia papieru na małe kawałeczki rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej GDZIE MIESZKAM?: kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat nazywanie domów mieszkańców różnych stron świata po charakterystycznych cechach kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń kształcenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów, wypowiadania się na określony temat wzbogacenie słownika czynnego dziecka doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz dopasowywania i przyklejania poszczególnych elementów, kształcenie inwencji twórczej, spostrzegawczości kształcenia umiejętności estetycznego poruszania się zgodnie z rytmem i tempem muzycznym utrwalenie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt rozwijanie wyobraźni przestrzennej kształtowanie umiejętności rysowania kredkami według wzoru utrwalanie wiadomości na temat najważniejszych, najbardziej znanych miejsc w swoim mieście uwrażliwienie na piękno naszego regionu KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM: poszerzenie wiedzy na temat pracy w drukarni przybliżenie zawodów drukarza i introligatora rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego kształtowanie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, składania...

Czytaj więcej >>>

Założenia dyd.-wych. w kwietniu

NAUKA ZDALNA   SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE?: kształtowanie umiejętności przyporządkowywania odpowiednich rekwizytów – narzędzi do konkretnych zawodów zapoznanie ćwiczących z ćwiczeniami kształtującymi prawidłowe wysklepienie stopy przy użyciu przyboru nietypowego poznanie funkcjonowania banku, pracy kasjerów, doradców finansowych i kierowników oddziałów zapoznanie dzieci z pojęciami: bankomat, karta płatnicza, PIN do karty zachęcanie do własnego projektowania kształtowanie umiejętności odtwarzania krótkich fragmentów rytmicznych za pomocą najprostszych form ruchu – klaskanie, tupanie doskonalenie umiejętności przeliczania zgromadzonych monet w skarbonce oraz porównywania gdzie jest więcej a gdzie mniej rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych, tworzenie kompozycji rytmicznych według kodu NAUKA STACJONARNA TYDZIEŃ ZDROWIA – DZIECIAKI MLECZAKI: Uporządkowanie wiedzy na temat nabiału i produktów mlecznych. Wzrost wiedzy na temat tego, jak powstaje mleko i jego produkty. Wzbogacenie słownictwa: zdrowa dieta, witaminy, minerały. Rozwijanie postaw prozdrowotnych. Rozwijanie sprawności ruchowej doskonalenie bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych wprowadzenie radosnego nastroju oraz zdrowej rywalizacji wyrabianie nawyku aktywnego trybu życia poszerzanie słownictwa i wiedzy na temat zdrowia integrowanie grupy rozwijanie samodzielności TYDZIEŃ ZIEMI – CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS: Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia różnych rodzajów...

Czytaj więcej >>>

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w marcu 2021

ROBIMY ZAKUPY: poszerzanie wiedzy ogólnej kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy rozwijanie sprawności ruchowej zapoznanie dzieci ze sposobem ekonomicznego robienia zakupów zachęcenie dzieci do dzielenia się z innymi, niesienia pomocy ludziom potrzebującym zapoznanie z wyglądem oraz przeznaczeniem portmonetki jak również monetami1 zł, 2 zł, 5zł wykorzystanie kolorowych kartek do tworzenia akompaniamentu podczas słuchania muzyki posługiwanie się monetami w sytuacji kupna i sprzedaży, przeliczanie w możliwie szerokim zakresie doskonalenie umiejętności właściwego posługiwania się pędzlem i paletką do farb kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości wdrażanie do estetycznego wykonania pracy zapoznanie z wykorzystaniem przyboru nietypowego: butelki rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach zapoznanie z fragmentem musicalu „Skrzypek na dachu” kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, poczucia rytmu   MARCOWA PRZYGODA: kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody rozwijanie sprawności fizycznej kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych przedmiotów i zjawisk po charakterystycznych cechach wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami liczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, tap, hop, chlap, integrowanie grupy tworzenie przyjaznej atmosfery dodawanie i przeliczanie w zakresie 8, wyodrębnianie składników liczby 8 wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie w różnych technikach plastycznych rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie...

Czytaj więcej >>>

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym 2021

ZABAWY NA ŚNIEGU: kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy rozpoznawania śladów zostawionych na śniegu pozostawiania śladów na śniegu różnych części ciała zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór do zabaw na śniegu zwrócenie uwagi na kolejność wkładania poszczególnych części garderoby oraz dostosowanie jej do odpowiedniej pory roku i warunków pogodowy, ćwiczenie mięśni palców i dłoni rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej, poczucia rytmu i estetyki ruchów próby tworzenia improwizacji melodycznych segregowanie guzików ze względu na posiadane cechy ( kolor, kształt, liczbę dziurek) kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami poszukiwanie różnych sposobów wydobywania dźwięków i możliwości ruchowych W KRAINIE ŚNIEGU I LODU: poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów wzbogacenie słownika dziecka o słowo „ igloo” wdrażanie do uważnego słuchania informacji rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka, wyobraźni i indywidualnych zdolności kształtowanie umiejętności odzwierciedlania treści słownej za pomocą ruchu wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo” stymulowanie aparatu mięśniowego /skracanie i wydłużanie, doskonalenie zmysłu równowagi kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, inwencji twórczej wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas budowania i zabawy kształtowanie operacji myślowych tj. analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie wyrabianie...

Czytaj więcej >>>

Założenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu 2021

WITAMY NOWY ROK:   zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia, próby zapamiętywania ich kolejności zapewnienie radości z opanowania treści wiersza zapoznanie z zasadami nowej zabawy „Impuls” zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w roku, określanie ich cech oraz miesiąca urodzenia dziecka dostrzeganie zmian w poszczególnych porach roku poszerzanie doświadczeń plastycznych zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej utrwalenie charakterystycznych cech pór roku ćwiczenia w zapamiętywaniu rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu w danym układzie wdrażanie do dokładnego wykonania pracy do dekoracji rozwijanie umiejętności bezpiecznego wycinania rozwijanie sprawności ruchowych BAL KARNAWAŁOWY: kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z karnawałem rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu /rysunku, znaku –litery rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie, właściwych relacji między dziećmi kształcenie umiejętności tworzenia obrazów abstrakcyjnych za pomocą balonów wdrażanie do współpracy w parach i w grupie podczas wykonywania tańca rozwijanie umiejętności śpiewu rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości rozwijanie oryginalności i samodzielności w pracy zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej wdrażanie do właściwych zachowań ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA: kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat wdrażanie do poszanowania członków rodziny kształtowanie...

Czytaj więcej >>>
Skip to content