Grupa – MISIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: „ŚWIĘTO DZIECI” -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. odmienności -poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie , porównywanie wielkości -doskonalenie percepcji słuchowej podczas rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich -rozwijanie sprawności ruchowej: biegania  i zręczności -zachęcanie do aktywności słownej -rozumienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka Tydzień II Temat tygodnia: „MUZYKA WOKÓŁ NAS” -doskonalenie mowy dziecka poprzez ćwiczenia ortofoniczne -rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez fortepian -poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –malowanie przy muzyce -zapoznanie z melodią i tekstem piosenki -rozwijanie pamięci odtwórczej podczas  nauki Tydzień III Temat tygodnia: „CZYM PODRÓŻUJEMY ?” -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. sposobów podróżowania -zachęcenie do interesowania się pojazdami -rozwijanie sprawności językowych -poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych –wycinanie, łączenie - doskonalenie sprawności językowych i artykulacyjnych -doskonalenie rozpoznawalności środków lokomocji -doskonalenie umiejętności klasyfikowania -określanie co pływa, a co tonie Tydzień IV Temat tygodnia: „WAKACJE” -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. rożnych miejsc w Polsce -poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i tworzenia zbiorów -zapoznanie z tekstem wiersza, utrwalenie piosenki -utrwalenie wiadomości nt. pór roku -zapoznanie z fabułą filmu -zachęcanie do niesienia pomocy kolegom i koleżankom -rozwijane motoryki małej Tydzień V Temat tygodnia: „SMAKI LATA” -tworzenie sytuacji edukacyjnych...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj w Grupie Misie.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ” -rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. swojej miejscowości -rozwijanie umiejętności określania wielkości -rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej -poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych -utrwalanie wiadomości nt.  znanych miejsc w swojej  miejscowości Tydzień II Temat tygodnia: „JESTEM POLAKIEM- JESTEM EUROPEJCZYKIEM” -rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych -tworzenie sytuacji edukacyjnych  pogłębiających  wiedzę o Polsce -rozwijanie zainteresowań Polską  i ciekawymi miejscami  w kraju -wyszukiwanie symboli Polski -poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności, segregowanie -zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego, -zapoznanie w wyglądem flagi unii europejskiej Tydzień III Temat tygodnia: „NA MAJOWEJ ŁĄCE” -rozpoznawanie i nazywanie owadów -zachęcenie do  pogłębiania wiedzy przyrodniczej -rozwijanie procesów myślowych –odgadywanie- kojarzenie -wzbogacenie wiadomości nt. pszczół i ich życia Tydzień IV Temat tygodnia: „GDZIE PRACUJĄ RODZICE?” -tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy o różnych zawodach -wzbogacenie wiadomości nt. obowiązków domowników oraz chęci niesienia pomocy rodzicom -zachęcanie do aktywności  słownej -wzbogacenie wiadomości nt.  pracy kucharza    

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień.

Tydzień I Temat tygodnia: „ZABAWY W TEATR” wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, rozbudzanie zainteresowań teatrem. doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenie spostrzegawczości. ćwiczenie cierpliwości. Tydzień II Temat tygodnia: „BAJKI I BAŚNIE” rozwijanie kompetencji matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie wrażliwości muzycznej, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie logicznego myślenia. utrwalenie nazw kolorów.  Tydzień III Temat tygodnia: „DBAMY O ZIEMIĘ” zapoznanie z fabułą odcinka, doskonalenie umiejętności tworzenia par, poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych, rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie świadomości ekologicznej. kształtowanie postaw proekologicznych Tydzień IV Temat tygodnia: „ZWIERZĘTA DOMOWE” zapoznanie z fabułą odcinka, wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt, zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. zapoznanie z niektórymi zwierzętami z gospodarstwa domowego, poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci. doskonalenie umiejętności rysowania koła, doskonalenie techniki przeliczania.

Czytaj więcej >>>

W wiosenno-wielkanocnej-krainie

Misie powitały wiosnę w pięknym stylu. Nie zabrakło wierszy, piosenek i wspólnych tańców, a Zima choć równie piękna pora roku to została pożegnana na dobre, a dzieci z wielką chęcią pomogły jej się spakować, gdyż wszyscy już czekamy na kwiaty kolorowe i śpiew skowronka i coraz mocniejsze promienie słonka. Na pisanki, kraszanki razem dziś zrobione,  na bazie i żonkile w glinianym wazonie, a na nich z papieru zajączki przemiłe….. Wesołych Świąt.  

Czytaj więcej >>>

Tydzień wiosenny

Misie z wielkim utęsknieniem czekają na coraz cieplejsze dni, w związku z tym nasze działania skupiły się na przywoływaniu tej pięknej pory roku jaką jest wiosna. Nie zabrakło przeróżnych prac plastycznych, tworzenia zielnego kącika, samodzielnego przygotowywania szaszłyków, a nawet powstał piękny śmieciowy ludek czyli coś z niczego. Uwieńczeniem tego zielonego tygodnia było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Eko- wiosenna kartka" oraz występ Tygrysów i Krasnali z przedstawieniem "Spóźniona wiosna".  

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec w Grupie Misie

Tydzień I Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU -wzbogacenie wiadomości nt. przedwiośnia -rozwijanie inwencji twórczej podczas układania z figur -rozpoznawanie symptomów wiosny -rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizacji muzycznych -poszerzanie słownika o nazwy tj. pierwiosnek, przebiśnieg, krokus… Tydzień II Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU         -zachęcanie do prowadzenia hodowli domowych i obserwacji wzrostu roślin -znajomość roślin doskonałych do hodowli domowej -rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami i malowania na określony temat -rozumienie potrzeby opiekowania się w czasie choroby -zachęcanie do obserwowania otoczenia przyrodniczego -kształtowanie umiejętności  analizowania wypowiedzi i kojarzenia z przedmiotem Tydzień III Temat tygodnia: NADCHODZI WIOSNA -zapoznanie z tradycja topienia Marzanny -przypomnienie oznak wiosny -rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia rysunku na przykładzie figury płaskiej -rozwijanie motoryki malej poprzez ugniatanie plasteliny i formowanie kulek -rozwijanie  operacji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, porównywania Tydzień IV Temat tygodnia: W GOSPODARSTWIE -wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt hodowanych w gospodarstwie -utrwalanie wiadomości dotyczących opieki nad psem -poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie , porównywanie liczebności, dopasowywanie -zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce -utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu Tydzień IV Temat tygodnia: WIELKANOC -znajomość tradycji wielkanocnych -poszerzanie umiejętności grafomotorycznych tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci - poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi -utrwalanie wiadomości nt.  tradycji...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: ZABAWY NA ŚNIEGU -poznanie wyglądu płatków śniegowych- doświadczenie -doskonalenie sprawności ruchowej- rzutu -doskonalenie słuchu muzycznego -zachęcanie do prowadzenia doświadczeń, umiejętność wyciągania wniosków -doskonalenie kompetencji matematycznych tj. przeliczania i określania wielkości Tydzień II Temat tygodnia: W LODOWEJ KRAINIE                -zapoznanie z zimowymi krajobrazami                                                  -rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych                                         -wdrażanie do samodzielności podczas przebierania  się                        -poszerzanie umiejętności plastycznych: klejenie, malowanie -poszerzanie kompetencji matematycznych; przeliczania i porównywania liczebności, klasyfikowania i tworzenia par Tydzień III Temat tygodnia: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE -zapoznanie z wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych -doskonalenie analizy i syntezy  wzrokowej  -poszerzanie umiejętności matematycznych :przeliczanie, segregowanie -zachęcanie do obserwacji ptaków i niesienia im pomocy zimą -rozwijanie umiejętności grafomotorycznych -przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO Tydzień IV Temat tygodnia: W KOSMOSIE -rozwijanie zainteresowań poznawczych tematyka kosmosu               -rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie -kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami  -poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy -zwracanie uwagi na prawidłowe przeliczanie liczebnikami, rozwijanie zainteresowań grami rozwijającymi logiczne myślenie oraz zdrową rywalizacją Uczymy się wiersza „Z Treflikiem poznajemy zwierzęta egzotyczne” – Jolanta Zapała Chodźmy wszyscy do kółeczka, dzisiaj czeka nas wycieczka. Gdzie się dzisiaj wybierzemy,...

Czytaj więcej >>>

Bal karnawałowy

Jak karnawał to karnawał. Dziś grupa Misi była tak odmieniona, że z trudnością się rozpoznawaliśmy. Nie zabrakło  księżniczek, policjantów, żołnierzy, a także straż pożarna była przez cały bal w pogotowiu. Uśmiech dziś nikomu nie schodził z twarzy.

Czytaj więcej >>>

Dzień Babci i Dziadka

Jest taki jeden, a może dwa dni w roku, to Święto Babci i Święto Dziadka, łza wówczas kręci się w oku...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc styczeń w Grupie Misie

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc styczeń w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: Witamy Nowy Rok kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku, wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku, kształtowanie pamięci, zapoznanie dzieci z datą ich urodzin, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami: rano, południe, wieczór, zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń z okazji Nowego Roku. Tydzień II Temat tygodnia: Każdy lubi karnawał wzbogacanie czynnego słownika dziecka w określenia związane z karnawałem, rozwijanie zainteresowania karnawałem, utrwalenie pojęcia „para”, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie umiejętności poprawnego używania liczebników porządkowych. Tydzień III Temat tygodnia: Kocham babcię i dziadka kształtowanie okazywania miłości i szacunku bliskim oraz starszym, doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie: góra – dół, z przodu – z tyłu, zwrócenie uwagi na zainteresowania członków rodziny, wdrażanie do uważnego słuchania. Tydzień IV Temat tygodnia: Zwierzęta zimą rozbudzanie zainteresowań losem zwierząt w czasie zimy, zachęcanie do pomagania zwierzętom w czasie zimy, poznanie nowej techniki plastycznej, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie techniki przeliczania elementów, doskonalenie umiejętności określania położenia, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. Uczymy się piosenki Piosenka „ Wyczaruję dla babuni….” Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy. Babciu, droga babciu, to...

Czytaj więcej >>>

Skip to content