Grupa – MISIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec w Grupie Misie

Tydzień I Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU -wzbogacenie wiadomości nt. przedwiośnia -rozwijanie inwencji twórczej podczas układania z figur -rozpoznawanie symptomów wiosny -rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizacji muzycznych -poszerzanie słownika o nazwy tj. pierwiosnek, przebiśnieg, krokus… Tydzień II Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU         -zachęcanie do prowadzenia hodowli domowych i obserwacji wzrostu roślin -znajomość roślin doskonałych do hodowli domowej -rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami i malowania na określony temat -rozumienie potrzeby opiekowania się w czasie choroby -zachęcanie do obserwowania otoczenia przyrodniczego -kształtowanie umiejętności  analizowania wypowiedzi i kojarzenia z przedmiotem Tydzień III Temat tygodnia: NADCHODZI WIOSNA -zapoznanie z tradycja topienia Marzanny -przypomnienie oznak wiosny -rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia rysunku na przykładzie figury płaskiej -rozwijanie motoryki malej poprzez ugniatanie plasteliny i formowanie kulek -rozwijanie  operacji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, porównywania Tydzień IV Temat tygodnia: W GOSPODARSTWIE -wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt hodowanych w gospodarstwie -utrwalanie wiadomości dotyczących opieki nad psem -poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie , porównywanie liczebności, dopasowywanie -zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce -utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu Tydzień IV Temat tygodnia: WIELKANOC -znajomość tradycji wielkanocnych -poszerzanie umiejętności grafomotorycznych tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci - poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi -utrwalanie wiadomości nt.  tradycji...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: ZABAWY NA ŚNIEGU -poznanie wyglądu płatków śniegowych- doświadczenie -doskonalenie sprawności ruchowej- rzutu -doskonalenie słuchu muzycznego -zachęcanie do prowadzenia doświadczeń, umiejętność wyciągania wniosków -doskonalenie kompetencji matematycznych tj. przeliczania i określania wielkości Tydzień II Temat tygodnia: W LODOWEJ KRAINIE                -zapoznanie z zimowymi krajobrazami                                                  -rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych                                         -wdrażanie do samodzielności podczas przebierania  się                        -poszerzanie umiejętności plastycznych: klejenie, malowanie -poszerzanie kompetencji matematycznych; przeliczania i porównywania liczebności, klasyfikowania i tworzenia par Tydzień III Temat tygodnia: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE -zapoznanie z wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych -doskonalenie analizy i syntezy  wzrokowej  -poszerzanie umiejętności matematycznych :przeliczanie, segregowanie -zachęcanie do obserwacji ptaków i niesienia im pomocy zimą -rozwijanie umiejętności grafomotorycznych -przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO Tydzień IV Temat tygodnia: W KOSMOSIE -rozwijanie zainteresowań poznawczych tematyka kosmosu               -rozwijanie zainteresowań kosmosem i życiem w kosmosie -kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami  -poszerzenie umiejętności plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki pracy -zwracanie uwagi na prawidłowe przeliczanie liczebnikami, rozwijanie zainteresowań grami rozwijającymi logiczne myślenie oraz zdrową rywalizacją Uczymy się wiersza „Z Treflikiem poznajemy zwierzęta egzotyczne” – Jolanta Zapała Chodźmy wszyscy do kółeczka, dzisiaj czeka nas wycieczka. Gdzie się dzisiaj wybierzemy,...

Czytaj więcej >>>

Bal karnawałowy

Jak karnawał to karnawał. Dziś grupa Misi była tak odmieniona, że z trudnością się rozpoznawaliśmy. Nie zabrakło  księżniczek, policjantów, żołnierzy, a także straż pożarna była przez cały bal w pogotowiu. Uśmiech dziś nikomu nie schodził z twarzy.

Czytaj więcej >>>

Dzień Babci i Dziadka

Jest taki jeden, a może dwa dni w roku, to Święto Babci i Święto Dziadka, łza wówczas kręci się w oku...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc styczeń w Grupie Misie

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc styczeń w Grupie Misie Tydzień I Temat tygodnia: Witamy Nowy Rok kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku, wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku, kształtowanie pamięci, zapoznanie dzieci z datą ich urodzin, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami: rano, południe, wieczór, zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń z okazji Nowego Roku. Tydzień II Temat tygodnia: Każdy lubi karnawał wzbogacanie czynnego słownika dziecka w określenia związane z karnawałem, rozwijanie zainteresowania karnawałem, utrwalenie pojęcia „para”, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie umiejętności poprawnego używania liczebników porządkowych. Tydzień III Temat tygodnia: Kocham babcię i dziadka kształtowanie okazywania miłości i szacunku bliskim oraz starszym, doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie: góra – dół, z przodu – z tyłu, zwrócenie uwagi na zainteresowania członków rodziny, wdrażanie do uważnego słuchania. Tydzień IV Temat tygodnia: Zwierzęta zimą rozbudzanie zainteresowań losem zwierząt w czasie zimy, zachęcanie do pomagania zwierzętom w czasie zimy, poznanie nowej techniki plastycznej, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie techniki przeliczania elementów, doskonalenie umiejętności określania położenia, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. Uczymy się piosenki Piosenka „ Wyczaruję dla babuni….” Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy. Babciu, droga babciu, to...

Czytaj więcej >>>

Skip to content