Grupa – JEŻYKI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Marzec 2021r.

Tydzień I: 01.03.-05.03.2021r. Temat tygodnia: Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych. Tydzień II: 08-12.03.2021r. Temat tygodnia: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe). Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”. Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.   Tydzień III: 15-19.03.2021r. Temat tygodnia: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa. Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.   Tydzień IV: 22-26.03.2021r. Temat tygodnia: Nasi ulubieńcy. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami. Różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy. Rozumienie określenia obok.   Tydzień V: 29.03.-...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze. Luty 2021r. Grupa „Jeżyki”.

Tydzień I Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy. • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.   Tydzień II Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu. • Składanie prostych konstrukcji z papieru. • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych. • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.   Tydzień III Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału. • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role. • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.   Tydzień IV Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat • Utrwalenie pojęcia „para”. • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny. • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym. • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Czytaj więcej >>>

Skip to content