ROZKŁAD DNIA

8:00 13:00 (bezpłatny czas pobytu)

GODZINY RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:30 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, zabawa ruchowa
8:30 – 9:00 ćwiczenia poranne
9:00 – 10:00 przygotowanie do śniadania, samoobsługa, śniadanie
10:00 – 11:00 spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, zabawy organizowane i dowolne na placu przedszkolnym | w sali przy niekorzystnych warunkach pogodowych
11:00 11:30 przygotowanie do obiadu, samoobsługa
11:30 – 12:00 obiad
12:00 – 13:45 dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, działania relaksacyjne
12:00 – 13:00 dzieci starsze – gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulacyjna i wyrównawcza/, praca z dzieckiem zdolnym | zabawa dowolna /zajęcia dodatkowe, religia/
13:45 – 14:00 przygotowanie do podwieczorku, samoobsługa
14:00 – 14:30 podwieczorek
14:30 – 16:30 zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prace porządkowo-użyteczne, pobyt na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci
Skip to content