Założenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu 2021

WITAMY NOWY ROK:   zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia, próby zapamiętywania ich kolejności zapewnienie radości z opanowania treści wiersza zapoznanie z zasadami nowej zabawy „Impuls” zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w roku, określanie ich cech oraz miesiąca urodzenia dziecka […]

Czytaj więcej →
Skip to content