Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Marzec 2021r.

Tydzień I: 01.03.-05.03.2021r. Temat tygodnia: Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzanie […]

Czytaj więcej →
Skip to content