ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC                  

GRUPA V – SÓWKI

 

TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE:

Tydzień 37: Dzień Dziecka

Tydzień 38: Na letniej łące

Tydzień 39: Uroki lata

Tydzień 40: Wakacje tuż-tuż

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Bierze aktywny udział w zajęciach zorganizowanych.
 • Doskonali umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie: wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich i odkładania na miejsce, szanowanie wytworów pracy innych dzieci, mówienie prawdy.
 • Stosuje formy grzecznościowe (dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję, do widzenia).
 • Doskonali umiejętności samoobsługowe.
 • Kształtuje zwinność i ogólną sprawność.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych.
 • Ćwiczy mowę poprzez zabawy logopedyczne, dźwiękonaśladowcze.
 • Zachęcanie dzieci do formułowania dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi. Dziecko stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
 • Doskonali umiejętność opisywania obrazka.
 • Uważnie słucha krótkich utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Wypowiada się na różne tematy, jest zainteresowane obrazami, potrafi o nich opowiadać.
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G, H.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną – pisze i rysuje po śladzie.
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia.
 • Jest zainteresowane pisaniem.
 • Podejmuje samodzielne próby czytania i jest nim zainteresowane.
 • Wie, jak wyglądają cyfry i liczba dwucyfrowa:
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
 • Potrafi przeliczać elementy.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Dodaje i odejmuje liczby.
 • Rozwiązuje i układa matematyczne zadania z treścią.
 • Układa zapisy matematyczne ze znaków matematycznych i cyfr.
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać.
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.
 • Jest świadome swoich praw i obowiązków, wie, jakie są prawa dziecka.
 • Wie, jakie zwierzęta żyją na łące.
 • Potrafi powiedzieć, co to jest burza i jak należy się podczas niej zachowywać.
 • Jest zainteresowane działaniem badawczym, określa co jest ciężkie, a co lekkie.
 • Potrafi powiedzieć, jaką porą roku jest lato.
 • Opowiada, kiedy wakacje są bezpieczne.
 • Wie, gdzie można spędzać wakacje.
 • Stara się korzystać z mapy i globusa.