O NAS

GRUPA KRASNALE GRUPA ZAJĄCZKI GRUPA WIEWIÓRKI
GRUPA MISIE GRUPA JEŻYKI GRUPA TYGRYSKI GRUPA SÓWKI

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych,
wiele zaś od tych, którzy są z nami”

B. Racławski

          Przedszkole powstało we wrześniu 1980 roku. Naszym wychowankom tworzymy bezpieczne warunki do rozwoju psychicznego i fizycznego. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo, ciepło i życzliwie. Nikt nie czuje się samotny, czy opuszczony, bo główną dewizą Przedszkola Samorządowego NR 50 jest DOBRO DZIECKA. Praca opiera się na ścisłej współpracy całego personelu – pedagogicznego i administracyjno-obsługowego.

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Kadra pedagogiczna to wykształceni, kreatywni ludzie, wrażliwi, z wysoką kulturą osobistą.

Panie nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych, posiadają tytuł magistra pedagogiki. Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych jak także w Radach Pedagogicznych. Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.

Szczególną uwagę zwraca się na prawa dziecka do:

 • indywidualnego, życzliwego traktowania
 • akceptacji takim, jakim jest
 • pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 • poszanowania godności
 • swobodnej twórczej ekspresji
 • poznania świata

Dbamy o rozwój rodziców:

 • Realizujemy autorski program „Program adaptacyjny dla grupy trzylatków” oraz „Rodzina – nasze korzenie”.
 • Organizujemy spotkania integracyjne, dni otwarte, zajęcia otwarte, dyżury logopedy.
 • Urządzamy różne imprezy i uroczystości takie jak:
 • Pasowanie na „ Przedszkolaka”
 • Mikołajki w przedszkolu
 • Jasełka i spotkanie „przy choince”
 • Zabawa karnawałowa
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Festyn Rodzinny
 • Pożegnanie sześciolatków połączone z zakończeniem roku szkolnego

Organizujemy: wycieczki, konkursy wewnątrz przedszkolne oraz miejski konkurs pt. ”Bajki w literaturze dziecięcej”, loterie, kiermasze

Dbamy o zdrowie dzieci:

 • organizujemy badania profilaktyczne w zakresie wad postawy
 • diagnoza logopedyczno – pedagogiczna
 • profilaktyka próchnicy
 • dbamy o prawidłowy rozwój psychofizyczny i bezpieczeństwo dzieci

Współpracujemy z:

 • Klubem osiedlowym „Stok”
 • Żłobkiem Nr 2
 • Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 • Książnicą Podlaską
 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Białostockim Teatrem Lalek
 • Operą i Filharmonią Podlaską
 • Galerią im. Ślendzińskich
 • Szkołą Podstawową Nr 43, ul. Stroma
Skip to content